Breaking News By DSW

DSW Database's picture

๑. เหตุการณ์ : เมื่อ ๒๐ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๓๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๐๙๑๐ คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด บริเวณหน้าร้านน้ำชา บ้านบือเระ หมู่ที่ ๑ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทำให้ จนท. ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ ราย ถูกนำส่ง รพ.บาเจาะ ดังนี้
๑.๑ จ.ส.อ.ประยูร หุนสวัสดิ์ สังกัด รพศ.๔๐๕ ฉก.สันติสุข ได้รับบาดเจ็บ
๑.๒ ส.อ.จำลอง พิรมณ์สุข สังกัด รพศ.๔๐๕ ฉก.สันติสุข ได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรม คนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่อง ไม่ทราบภาชนะบรรจุ และการจุดชนวน ไว้ภายในรถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน นำมาจอดไว้บริเวณริมถนน หน้าร้านขายน้ำชา ปากทางเข้าบ้านบือเระ หมู่ที่ ๑ ต.บาเระใต้ ฯ ขณะ จนท.ชุด ชป.รพศ.๔๐๕ ฉก.สันติสุข ขับรถยนต์กระบะของทางราชการจำนวน ๑ คัน รถ จยย. จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าพบปะราษฎรในพื้นที่ โดยขับผ่านคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้น ทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
๒. สาเหตุ : เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
๓. บริเวณที่เกิดเหตุ : ริมถนนหน้าร้านขายน้ำชา ปากทางเข้าบ้านบือเระ หมู่ที่ ๑ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พิกัด QH ๙๗๐๒๒๐
ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai