สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ในรอบ 7 วัน (15-21 มกราคม 2554)

DSW Database's picture

1. ประเภทเหตุการณ์

ตารางแสดงจำนวนเหตุการณ์จำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์

จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน 1
จยย.บอมบ์ 1
โจมตี 1
โจมตีและปล้นอาวุธปืน 1
ซุ่มโจมตี 1
ยิง 15
ระเบิด 5
วางเพลิง 1
รวม 26

2. พื้นที่การเกิดเหตุ

ตารางแสดงจำนวนเหตุการณ์จำแนกตามพื้นที่การเกิดเหตุในระดับอำเภอ
พื้นที่ จำนวนเหตุการณ์
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 3
อ.รามัน จ.ยะลา 3
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1
อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 1
อ.ธารโต จ.ยะลา 1
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 1
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 1
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 1
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1
รวม 26

3. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

ตารางแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประเภท จำนวน(คน)
เสียชีวิต 15
บาดเจ็บ 20

4. ภูมิหลังของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

ตารางแสดงภูมิหลังของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประเภท ราษฎร ตำรวจ/ตชด/นปพ ทหาร ชรบ/อส/อปพร ครู/บุคลากรทางการศึกษา กำนัน/ผญบ/ผชบ เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
เสียชีวิต 5 0 5 2 1 2 0
บาดเจ็บ 8 2 9 0 0 0 1

ข้อมูลโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2554

Thai