สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 30 มกราคม 2554

DSW Database's picture

ฉก.นราธิวาส ๓๘ : รายงานการปฏิบัติเมื่อ ๓๐ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๒๔๕ ฉก.นราธิวาส ๓๘ ขณะชุดซักถามขยายผลนาตัวบุคคลต้องสงสัยที่ให้การรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของ ร้อย.ร.๑๕๑๒๑ เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๔ , ๑๙๐๐ หน่วยได้สนธิกาลัง ๓ ฝ่าย เข้าทาการติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บริเวณใกล้ ๆ กับคอกไก่ บ้านกอแนะ ( บ้านย่อยบ้านบาโงอาแซ ) หมู่ที่ ๖ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พิกัด QH ๙๘๓๐๐๘ ระหว่างเข้าพิสูจน์ทราบบ้านเป้าหมาย ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้สังเกตเห็น จนท. จึงใช้อาวุธปืนลูกซองยาว ๕ นัด ยิงใส่ จนท. ฝ่าย จนท. ทำการยิงตอบโต้ ภายหลังสิ้นสุดเสียงปืนสงบลง จนท.ได้ทาการตรวจสอบปรากฏว่า ฝ่าย จนท. ปลอดภัยทุกนาย ผู้ก่อเหตุรุนแรงถูกยิง ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๒ ราย ดังนี้

๑.๑ นายรอกิต สะมะแอ อายุ ๑๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔/๑ บ้านโต๊ะเปาะฆะ หมู่ที่ ๑๐ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้รับบาดเจ็บ ถูกนาส่ง รพ.ระแงะ

๑.๒ นายมูฮาหมัด สาเมาะ อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕/๑ บ้านโต๊ะเปาะฆะ หมู่ที่ ๑๐ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้รับบาดเจ็บ ถูกนาส่ง รพ.ระแงะ บริเวณใกล้ ๆ ที่เกิดเหตุประมาณ ๕ ม. จนท.ตรวจพบอาวุธปืนลูกซองยาวไม่มีเลขทะเบียน ( ด้ามปืนพก ) จานวน ๑ กระบอก พร้อมรถ จยย. จานวน ๑ คัน
ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai