7 ปี ไฟใต้ ตายเท่าไหร่?

DSW Database's picture

7 ปีไฟใต้-ตายเท่าไร

คอลัมน์ที่ 13

 

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เริ่มเกิดเหตุความรุนแรงตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.47 จากเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จนมาถึงวันนี้ร่วม 7 ปี

ศอ.บต.สรุปสถานการณ์ความไม่สงบตลอดปี 2547 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. เกิดเหตุรวมทั้งสิ้น 1,324 ครั้ง วางเพลิง 415 ครั้ง วางระเบิด 105 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 31 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 341 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 316 ครั้ง และอื่นๆ 116 ครั้ง

มีผู้เสียชีวิตตลอดปี 2547 ทั้งหมด 566 คน บาดเจ็บ 639 คน เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 179 คน บาดเจ็บ 278 คน ประชาชน เสียชีวิต 271 คน บาดเจ็บ 351 คน และคนร้ายเสียชีวิต 116 คน

ปี 2548 เกิดเหตุการณ์ 1,889 ครั้ง วางเพลิง 295 ครั้ง วางระเบิด 256 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 33 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 540 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 376 ครั้ง และอื่นๆ 389 ครั้ง

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 574 คน บาดเจ็บ 1,113 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 209 คน บาดเจ็บ 409 คน ประชาชน เสียชีวิต 355 คน บาดเจ็บ 686 คน คนร้าย เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 18 คน

ปี 2549 เกิดเหตุการณ์ 2,064 ครั้ง แบ่งเป็นวางเพลิง 302 ครั้ง วางระเบิด 320 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 19 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 654 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 332 ครั้ง และอื่นๆ 437 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 648 คน บาดเจ็บ 1,187 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 222 คน บาดเจ็บ 373 คน ประชาชน เสียชีวิต 410 คน บาดเจ็บ 799 คน คนร้าย เสียชีวิต 16 คน บาดเจ็บ 15 คน

ปี 2550 เกิดเหตุการณ์ 2,664 ครั้ง แบ่งเป็น วางเพลิง 426 ครั้ง วางระเบิด 488 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 81 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 834 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 364 ครั้ง และอื่นๆ 471 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 943 คน บาดเจ็บ 1,687 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 221 คน บาดเจ็บ 567 คน ประชาชน เสียชีวิต 678 คน บาดเจ็บ 1.111 คน คนร้าย เสียชีวิต 44 คน บาดเจ็บ 9 คน

ปี 2551 มีเหตุการณ์ 1,067 ครั้ง แบ่งเป็น วางเพลิง 36 ครั้ง วางระเบิด 229 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 38 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 429 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 259 ครั้ง และอื่นๆ 76 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 536 คน บาดเจ็บ 970 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 155 คน บาดเจ็บ 504 คน ประชาชน เสียชีวิต 339 คน บาดเจ็บ 455 คน คนร้ายเสียชีวิต 42 คน บาดเจ็บ 11 คน

ปี 2552 มีเหตุการณ์ไม่สงบ 919 ครั้ง แบ่งเป็น วางเพลิง 26 ครั้ง วางระเบิด 221 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 21 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 504 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 122 ครั้ง ก่อกวน 16 ครั้ง และอื่นๆ 9 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 544 คน บาดเจ็บ 1,035 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 51 คน บาดเจ็บ 305 คน ประชาชนเสียชีวิต 455 คน บาดเจ็บ 728 คน คนร้ายเสียชีวิต 38 คน บาดเจ็บ 2 คน

ปี 2553 มีเหตุการณ์ไม่สงบทั้งหมด 922 ครั้ง แบ่งเป็น วางเพลิง 15 ครั้ง วางระเบิด 207 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 24 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 538 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 64 ครั้ง ก่อกวน 36 ครั้ง และอื่นๆ 38 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 489 คน บาดเจ็บ 938 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 41 คน บาดเจ็บ 334 คน ประชาชนเสียชีวิต 428 คน บาดเจ็บ 604 คน คนร้ายเสียชีวิต 20 คน

นับจากเหตุการณ์ปล้นปืน 4 ม.ค.47 จนถึงสิ้นปี 2553 มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทั้งหมด 10,849 ครั้ง แบ่งเป็นวางเพลิง 1,515 ครั้ง วางระเบิด 1,826 ครั้ง โจมตีสถานที่ราชการ 247 ครั้ง ทำร้ายประชาชน 3,840 ครั้ง ทำร้ายเจ้าหน้าที่ 1,833 ครั้ง ก่อกวน 52 ครั้ง และอื่นๆ 1,536 ครั้ง

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4,300 คน บาดเจ็บ 7,569 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1,078 คน บาดเจ็บ 2,770 คน ประชาชนเสียชีวิต 2,936 คน บาดเจ็บ 4,734 คน คนร้ายเสียชีวิต 286 คน บาดเจ็บ 65 คน

ต้นปี 2554 ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มรูปแบบขึ้นเป็นการบุกถล่มฐานปฏิบัติการกองร้อย 15121 ที่จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บอีก 4 นาย พร้อมปล้นปืนไปกว่า 50 กระบอก

สวนทางที่รัฐบาลบอกว่ามาถูกทาง

นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย ถึงขนาดภูมิใจว่าในสมัยรัฐบาลนี้ตายแค่ 900 ศพ

ที่มา : ข่าวสดรายวัน ปีที่ 20 ฉบับที่ 7369  วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Thai