ท่อน้ำเลี้ยง RKK ยื่น 3 ข้อแลกหยุดป่วนใต้ (ไอเอ็นเอ็น)

DSW Database's picture

ท่อน้ำเลี้ยง RKK ยื่น 3 ข้อแลกหยุดป่วนใต้ (ไอเอ็นเอ็น)

เตมูจินอ้าง สายข่าวจากอูลามะ(นักการศาสนา)ระบุท่อน้ำเลี้ยง RKK ยื่น 3 เงื่อนไข แลกหยุดป่วนใต้

นายชนาพัทธ์ ณ นคร ประธานเครือข่ายเตมูจิน กล่าวว่าหลังจากที่ตนได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ท.บ.ที่ กองทัพบกในประเด็นที่มูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นที่รู้กันในทางลับว่ามูลนิธินี้ให้การสนับสุนนด้านการเงิน เปรียบเสมือนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มRKK จะขอเจรจาหยุดยิงนั้น โดยล่าสุดมีความคืบหน้าจากเครือข่ายที่เป็นอูลามะ(นักการศาสนา)ว่า มูลนิธิการกุศลแห่งนั้นมีความประสงค์ยื่นข้อเสนอ 3เงื่อนไขให้กับรัฐบาล และกองทัพ

ข้อที่1. ขอให้มีการแก้ไขพรบ.การบริหารองค์กรอิสลามพ.ศ. 2540 มาตราที่6 วรรค2 กรณีให้นายกฯนำชื่อผู้จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี โดยให้เปลี่ยนเป็นคนที่จะเป็นจุฬาราชมนตรีมาจากการคัดเลือกโดยตรงจากมุสลิมไทยทั่วประเทศที่มีอายุ 18ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ข้อ2. ขอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนสาธารณะ ในคดีวามมั่นคงทุกคดีตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และให้ตัวแทนจากอาเซียน OIC และ UN เข้าร่วมด้วย

ข้อ3. ให้คณะกรรมการไต่สวนสาธารณะตรวจสอบพฤติกรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐด้วย เพราะทางมูลนิธิแห่งนี้ เชื่อว่าเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดขึ้น บางส่วนอาจจะหรือมีแนวโน้มที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้คงไว้ซึ่งกฎหมายพิเศษ อันมีเป้าประสงค์ถึงงบประมาณและงบลับจำนวนมาก

ที่มา : INN

Thai