3/1/2554 คนร้ายยิงชาวบ้านปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 2 ราย

DSW Database's picture

๑. เหตุการณ์ : เมื่อ ๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๖๕๐ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.ปัตตานี ๒๒ คนร้ายจานวน ๖ – ๘ คน แต่งกายชุดพลเรือน สวมหมวกแก๊ป ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุแค๊ป สีขาว หรือสีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ใช้อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ,ปืนพก ขนาด ๙มม.และ ขนาด ๑๑ มม. กราดยิงราษฎรเสียชีวิต จานวน ๕ ราย และ ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๒ ราย ขณะซื้อของเพื่อใส่บาตรที่ร้านขายชาหน้าวัดมหิงษาราม ทราบชื่อดังนี้
๑.นางพิกุล เสนหนู อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๒ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิต (อาสาสมัครสาธารณะสุขประจาหมู่บ้าน)
๒.นางลัดดาวัลย์ ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิต (ข้าราชการครูบานาญโรงเรียนวัดมหิงษาราม อ.ปะนาเระ ฯ)
๓.นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชร อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิต (ศึกษานิเทศก์ เขต ๑ปัตตานี)
๔.นายนุ่ม บุญมาก อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิต (ชาวบ้าน)
๕.นายนิพนธ์ สมกลิ่น อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๑ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิต (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระฯ)
๖.นายพงษ์ศักดิ์ ยอดแก้ว อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี กระสุนถูกบริเวณแผ่นหลัง จานวน ๒ นัด ได้รับบาดเจ็บ (ข้าราชครูบานาญโรงเรียนบ้านราวอ อ.ปะนาเระ ฯ) นาส่ง รพ.ปะนาเระ
๗.ด.ช.ภูริกร คอร์ อายุ ๑๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บ นาส่ง รพ.ปะนาเระ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
พฤติกรรม คนร้ายจานวน ๖ -๘ คน ใช้รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีขาว/สีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ แต่งกายชุดพลเรือน สวมหมวกแก๊ป ใช้อาวุธปืน เอ็ม ๑๖ อาวุธปืนพกขนาด ๙ มม. และขนาด ๑๑ มม. ยิงเข้าใส่ประชาชน ที่กาลังซื้อของเพื่อใส่บาตรที่ร้านขายของชาหน้าวัดมหิงษาราม หลังจากนั้นประชาชน บางส่วนจะออกกาลังกาย ใกล้ ๆ ที่เกิดเหตุ โดยขับรถมาแล้วหยุดจอดยิงแล้วขับรถหนีไป ในระหว่างขับรถผ่านก็ยังใช้อาวุธปืนยิงราษฎรที่เดินผ่าน จนพ้นเขตหมู่บ้านได้โปรยตะปูเรือใบ เพื่อป้องกันการติดตามของเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบ พบปลอกกระสุนขนาด ๕.๕๖ ,ขนาด ๙ มม.,ขนาด ๑๑ มม.ประมาณ ๔๐ ปลอก ในที่เกิดเหตุ
การปฏิบัติของกาลังฝ่ายเรา การ รปภ.ในหมู่บ้านใช้กาลัง ชรบ.ที่ทาการ รปภ.ในเวลากลางคืน ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ ๐๖๐๐ ชรบ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.ได้ออกเวรไปอาบน้า และจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในการ รปภ.ครู,เส้นทาง,ชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรในเวลา ๐๗๐๐ ทาให้เกิดช่องว่างในห้วงเวลาดังกล่าว
๒. สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
๓. บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนน หมายเลข ๒๐๐๗ ร้านขายของชาหน้าวัดมหิงษาราม บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๗๙๒๕๑๗

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai