สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

DSW Database's picture

๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ )
๑.๑ เมื่อ ๖ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๑๒๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๐๑๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนลูกซอง ลอบยิงนายมะอูเซ็ง สาเมาะ อายุ ๖๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ บ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดขณะนายมะอูเซ็ง ฯ เดินอยู่ภายในบริเวณบ้านตนเอง จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบหมอนรองกระสุนปืนจานวน ๑ ปลอก ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
สาเหตุ : ขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องการเมืองท้องถิ่น
บริเวณที่เกิดเหตุ : บ้านเลขที่ ๒๕/๑ บ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๗๔๕๕๐๓

๑.๒ เมื่อ ๖ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๓๕ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ จนท.ตร.สภ.ยะรัง ว่าเมื่อเวลา ๑๙๓๐ คนร้ายประมาณ ๖ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียนจานวน ๓ คัน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืน AK - ๔๗ ยิงราษฎร เสียชีวิต จานวน ๑ ราย และ ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๑ ราย ถูกนาส่ง รพ.ยะรัง ดังนี้
๑.๒.๑ นางสมบัติ ใต้คีรี อายุ ๔๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
๑.๒.๒ นายอู๊ด แพสมุทร อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ฯ กระสุนปืนถูกบริเวณแขนซ้าย ได้รับบาดเจ็บ ถูกนาส่ง รพ.ยะรัง ส่งต่อ รพ.ปัตตานี
พฤติกรรม ขณะนางสมบัติ ฯ และนายอู๊ด ฯ กาลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านขายพันธุ์ปลาเลขที่ ๓๒/๓ โดยมีนายดาวุธ ฮิมหมั่นงาน อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๓ บ้านโต๊ะทูวอ หมู่ที่ ๔ ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นนายจ้างของทั้งสอง กาลังทางานอยู่หลังร้าน ได้มีคนร้ายประมาณ ๖ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียนจานวน ๓ คัน เป็นพาหนะ มาจอดบริเวณหน้าร้าน ใช้อาวุธปืน AK - ๔๗ ยิงใส่จานวนหลายนัด ทาให้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนนายดาวุธ ฯ ไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน AK - ๔๗ จานวน ๓๓ ปลอก ลูกกระสุนปืน AK - ๔๗ จานวน ๒๐ นัด หัวกระสุนปืนจานวน ๑ หัว ชิ้นส่วนกระสุนปืนจานวน ๓ ชิ้น และชิ้นส่วนซองบรรจุกระสุนปืนจานวน ๒ ชิ้น ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุคนร้ายขับขี่รถ จยย. หลบหนีไป
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ร้านขายพันธุ์ปลาเลขที่ ๓๒/๓ บ้านโต๊ะทูวอ หมู่ที่ ๔ ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พิกัด QH ๕๑๖๔๕๓

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai