รายงานสถานการณ์เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ สวนยางพรา บ้านบือแนรายอ ม.5 ต.รืเสาะ อ.รือเสา จ.นราธิวาส

DSW Database's picture

ฉก.นราธิวาส ๓๐ : รายงานผลการปฏิบัติเมื่อ ๑๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๓๐ ได้รับแจ้งจาก ฉก.นราธิวาส ๓๐ ว่าเมื่อเวลา ๐๗๓๐ หน่วยได้สนธิกาลัง ๓ ฝ่าย เข้าทาการปดล้อมตรวจค้น/พิสูจน์ทราบแหล่งพักพิง/ซ่อนตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บริเวณสวนยางพารา บ้านบือแนรายอ หมู่ที่ ๕ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พิกัด QH ๗๕๔๐๔๓ ขณะเข้าทาการ ลว.พิสูจน์ทราบ ได้สังเกตกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงประมาณ ๓ คน อาวุธปืนสงครามครบมือเดินอยู่ภายในสวนยางพารา เมื่อเห็น จนท. ได้พากันวิ่งหนี พร้อมใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่ เกิดการปะทะกันประมาณ ๕ นาที เมื่อเสียงปืนสงบตรวจสอบกาลังพลฝ่ายเราปลอดภัย ผู้ก่อเหตุรุนแรง เสียชีวิต จานวน ๑ ราย สามารถตรวจยึดอาวุธปืน และยุทโธปกรณ์ ดังนี้
๑. นายอาเซ็ง อาบู อายุ ๓๐ ปี ( ผู้ก่อเหตุรุนแรง ) บ้านเลขที่ ๒๓/๑ บ้านละหาน หมู่ที่ ๕ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กระสุนปืนถูกบริเวณลาตัว คอ และศีรษะ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
๒. อาวุธปืน M - ๑๖ A - ๑ หมายเลขปืน ๙๑๐๐๒๓๓ จานวน ๑ กระบอก ตรวจสอบแล้วเป็นอาวุธปืนของ กองร้อยกองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๔
๓. ซองกระสุนขนาดบรรจุ ๓๐ นัด จานวน ๒ ซอง
๔. กระสุนปืน M - ๑๖ ( บรรจุในซองกระสุน ) จานวน ๕๔ นัด
๕. ถุงพลาสติกจานวน ๑ ถุง ภายในมีผ้าโสร่ง , เปลสนาม , เสื้อผ้า , แปลงสีฟัน , ยาสีฟัน และยารักษาโรคจานวนหนึ่ง ห่อด้วยผ้าขาวม้าอีกชั้นหนึ่ง บริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน M - ๑๖ จานวน ๘ ปลอก และกระสุนปืน M - ๑๖ จานวน ๒ นัด ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ หน่วยได้นาอาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ส่งให้ สภ.รือเสาะ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai