สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

DSW Database's picture

 

๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๓ เหตุการณ์ )
๑.๑ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๒๕ ได้รับแจ้งเหตุจาก จนท.ตร.สภ.ตากใบ ว่าเมื่อเวลา ๐๗๕๐ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดา ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายวิฑูรย์ สีดา อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๕ บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๔ ต.พร่อน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส กระสุนปืนถูกบริเวณแผ่นหลังทะลุหน้าอก ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนาส่ง รพ.ตากใบ และ เสียชีวิต ในเวลาต่อมา เหตุเกิดขณะนายวิฑูรย์ ฯ ขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีดา ทะเบียน ขคพ ๓๒๕ นราธิวาส โดยมีนางสาวเรณู แสงประสิทธิ์ อายุ ๔๕ ปี ( พี่สาวภรรยา ) นั่งซ้อนท้ายมาด้วย เพื่อไปบ้านภรรยาที่ศรีพงัน(นางสาวเรณู ฯไม่ได้รับบาดเจ็บ)
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนนสายชนบท บ้านปูยู – บ้านเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๑ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส พิกัด SM ๗๒๙๘๘๖

๑.๒ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๒๑๑๕ ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.นราธิวาส ๓๓ ว่าเมื่อเวลา ๒๑๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนลูกซอง ยิงนายศานต์ คงรังษี อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๑ บ้านคลองไทร ต.ลาภู อ.เมือง จว.นราธิวาส กระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้าย ได้รับบาดเจ็บ นาส่ง รพ.นราธิวาส ฯ ขณะอยู่บริเวณบ้านของตนเอง
สาเหตุ : ขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
บริเวณที่เกิดเหตุ : บ้านเลขที่ ๑๗/๑ บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ต.ลาภู อ.เมือง จว.นราธิวาส พิกัด RH ๐๙๒๐๖๕
๑.๓ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๒๓๕๕ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.ตากใบ ว่าเมื่อเวลา ๒๓๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ยิงนายแดง ฉิมเพชร อายุ ๔๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๒ ต.พร่อน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส กระสุนถูกบริเวณแขนขวา และสะโพกขวา ได้รับบาดเจ็บ นาส่ง รพ.ตากใบ ขณะขับขี่รถ จยย.เข้าบ้าน
สาเหตุ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บริเวณที่เกิดเหตุ : หน้าบ้านเลขที่ ๒๙ บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ ๕ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จว.นราธิวาส พิกัด RG ๓๐๙๙๐๒ 

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai