สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

DSW Database's picture

 ๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ )
๑.๑ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก จนท.ตร.สภ.หนองจิก ว่าเมื่อเวลา ๐๘๐๕ คนร้ายไม่ทราบจานวน ลอบวางระเบิด ชป.ตร.สภ.หนองจิก ขณะออก ลว.เส้นทาง และ รปภ.ครู ด้วยรถ จยย. จานวน ๓ คัน และรถยนต์กระบะ จานวน ๑ คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรม ขณะ ชป.ตร.สภ.หนองจิก ขับขี่รถ จยย.ย้อนศรเส้นทางการจราจรฝั่งขาเข้าเมืองปัตตานี เมื่อผ่านจุดเกิดเหตุ คนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้น แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบ พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กรูปสีเหลี่ยมคางหมู (เคโม) น้าหนักประมาณ ๓ – ๕ กก.จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร โดยคนร้ายนามาซุกซ่อนไว้บริเวณโคนต้นไม้ริมถนน
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ถนนสาย ๔๓ (ห่างจากทางแยกเข้าโครงการฟาร์มจุฬาภรณ์ ประมาณ ๒๐ เมตร) บ้านดอนนา หมู่ที่ ๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จว.ปัตตานี พิกัด QH ๓๔๙๕๒๙

๑.๒ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๑๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ สภ.เมืองปัตตานี ว่าคนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนพกขนาด ๙ มม. ยิงนายมะนาเซ กอแต อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ บ้านจือโระ ต.บานา อ.เมือง จว.ปัตตานี กระสุนถูกบริเวณใบหน้า,ลาตัว,หลัง ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนาส่ง รพ.ปัตตานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะขับขี่รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิ๊ก สีดา ทะเบียน กลท.๙๗๕ ปน.เพื่อกลับบ้าน
สาเหตุ : อยู่ระหว่างตรวจสอบ
บริเวณที่เกิดเหตุ : หน้า รร.จะรังบองอ บ้านแบรอจะรัง หมู่ที่ ๒ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จว.ปัตตานี พิกัด QH ๕๒๐๕๗๙

๒. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๒ เหตุการณ์ )
๒.๑ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๐๘๔๐ เกิดเหตุระเบิด บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านกูแว หมู่ที่ ๕ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ชาวบ้านจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ร้อย.ร.๓๐๑๓ ฉก.นราธิวาส ๓๒ จึงจัดกาลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว
พฤติกรรม คาดว่า ผกร.จะลอบทาร้าย ชุด รปภ.ครู ซึ่งปกติเคยวางกาลังบริเวณดังกล่าว แต่ก่อนเกิดเหตุมีการสับเปลี่ยนสถานที่ ทาให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบ พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (เคโม) จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ทางแยกเข้า ร.ร.บ้านกูแว หมู่ที่ ๕ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส พิกัด QH ๙๖๐๐๘๘

๒.๒ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๘๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.ศรีสาคร คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงนายดอเลาะ หะยีอาลี อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ บ้านเจาะบาแน หมู่ที่ ๖ ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จว.ปัตตานี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะอยู่ภายในสวนยางพาราบนภูเขา
สาเหตุ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บริเวณที่เกิดเหตุ : บ้านไอร์วอ (บ้านย่อยบ้านกาหลง) หมู่ที่ ๑ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส พิกัด QG ๖๙๒๘๕๐

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai