สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

DSW Database's picture

 ๑. พื้นที่ จ.ยะลา ( จานวน ๑ เหตุการณ์ )
- เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๓๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ ว่าเมื่อเวลา ๑๙๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงใส่ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ ๒ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยิงใส่ประมาณ ๑๐ นัด ฝ่ายเราทาการยิงตอบโต้ ฝ่ายคนร้ายได้หลบหนีไป จากการตรวจสอบกาลังพลฝ่ายเราปลอดภัย ไม่ทราบการสูญเสียของฝ่ายตรงข้าม
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ บ้านบาเจาะ หมู่ที่ ๒ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา พิกัด QG ๕๑๖๙๒๔

๒. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๑ เหตุการณ์ )
- เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๒๐๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ร้อย.ร.๑๕๓๓๑ ฉก.ปัตตานี ๒๔ ว่าเมื่อเวลา ๑๙๔๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. และอาวุธปืนสงครามไม่ทราบขนาด ยิงใส่ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ร.๑๕๓๓๑ ฉก.ปัตตานี ๒๔ บ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ ๔ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรม คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. ลอบยิงมาจากทางทิศเหนือห่างจากฐานปฏิบัติการ ร้อย.ร.๑๕๓๓๑ ฉก.ปัตตานี ๒๔ ประมาณ ๑๐๐ ม. กระสุนปืนตกบริเวณรั้วลวดหนามด้านหลังฐานปฏิบัติการจานวน ๒ นัด หลังจากนั้นคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามไม่ทราบขนาด ยิงใส่จานวน ๒ ชุด ( ประมาณ ๒๐ นัด ) ฝ่ายเราได้เข้าแนวไม่ได้ยิงตอบโต้ จากการตรวจสอบกาลังพลฝ่ายเราปลอดภัย หลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีไป
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ร.๑๕๓๓๑ ฉก.ปัตตานี ๒๔ บ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ ๔ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พิกัด QH ๔๑๖๔๘๘

๓. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ )
- เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๒๐๓๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๙๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงนายสะมะแอ กูโน อายุ ๔๙ ปี ( เป็น ผญบ.บ้านไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ ๗ ฯ ) อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๗/๓ บ้านไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ ๗ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส กระสุนปืนถูกบริเวณหัวไหล่ขวาจานวน ๑ นัด และบริเวณใต้ต้นแขนขวาจานวน ๑ นัด ได้รับบาดเจ็บ ถูกนาส่ง รพ.ศรีสาคร เหตุเกิดขณะนายสะมะแอ ฯ ขับขี่รถ จยย. จากมัสยิดบ้านไอร์จูโจ๊ะ ฯ เพื่อกลับบ้านพักหลังจากทาพิธีละหมาดเสร็จ
สาเหตุ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บริเวณที่เกิดเหตุ : สะพานบ้านไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ ๗ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พิกัด QG ๗๕๔๘๐๑
ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai