สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2554

DSW Database's picture

๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ )
๑.๑ เมื่อ ๓ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ว่าเมื่อเวลา ๐๘๓๐ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายมะนาเซ มูดอ อายุ ๔๐ ปี ( อาชีพรับซื้อของเก่า ) อยู่บ้านเลขที่ ๖๓/๕ ถนนสะบารัง ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี กระสุนปืนถูกบริเวณศีรษะจานวน ๑ นัด และลาตัวด้านหลังจานวน ๑ นัด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดขณะนายมะนาเซ ฯ ขับขี่รถ จยย. โซเล่ห์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กพท ๗๐๕ ปัตตานี กลับจากส่งลูกที่โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อกลับบ้าน
สาเหตุ : ขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนนหนองจิก ซอย ๑๙ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี พิกัด QH ๔๗๑๕๙๑

๑.๒ เมื่อ ๓ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๖๓๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ จนท.ตร.สภ.นาประดู่ ว่าเมื่อเวลา ๑๕๓๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ขับรถยนต์กระบะ ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ประกบยิงราษฎร เสียชีวิต จานวน ๑ ราย และ ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๑ ราย ถูกนาส่ง รพ.โคกโพธิ์ ดังนี้
๑.๒.๑ นายเจ๊ะอาลี จิยีมะ อายุ ๕๔ ปี ( เป็นโต๊ะอีหม่ามประจามัสยิดอัสลาม( ปาแดตืองู ) บ้านป่าอ้อย บ้านย่อยบ้านคลองหิน หมู่ที่ ๒ ฯ ) อยู่บ้านเลขที่ ๒๐/๓ บ้านป่าอ้อย ( บ้านย่อยบ้านคลองหิน ) หมู่ที่ ๒ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กระสุนถูกบริเวณศีรษะ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนาส่ง รพ.โคกโพธิ์ และ เสียชีวิต ในเวลาต่อมา
๑.๒.๒ นายอุเซ็งตาแง เซ็งตาเห อายุ ๖๖ ปี ( เป็นคอเต็บประจามัสยิดเดียวกัน ) อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๑ บ้านป่าอ้อย ( บ้านย่อยบ้านคลองหิน ) หมู่ที่ ๒ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรม ขณะนายเจ๊ะอาลี ฯ กาลังขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นดรีม สีดา หมายเลขทะเบียน กรว ๕๓๓ ยะลา กลับจากประชุมประจาเดือนที่หอประชุมประจาอาเภอโคกโพธิ์เพื่อกลับบ้านพัก โดยมีนายอุเซ็งตาแง ฯ นั่งซ้อนท้ายมาด้วย ระหว่างทางคนร้ายไม่ทราบจานวน ขับรถยนต์กระบะ ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ประกบยิงทาให้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
สาเหตุ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนนสาย ๔๐๙ บ้านห้วยเงาะ หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๔๑๕๓๔๕

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai