สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2554

DSW Database's picture

๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๔ เหตุการณ์ )
๑.๑ เมื่อ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๖๔๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.โคกโพธิ์ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกขนาด ๙ มม. ยิงพระสงฆ์ เสียชีวิต จานวน ๑ รูป ได้รับบาดเจ็บสาหัส จานวน ๑ รูป และสามเณร ได้รับบาดเจ็บสาหัส จานวน ๑ รูป ถูกนาส่ง รพ.โคกโพธิ์ ดังนี้
๑.๑.๑ พระอธิไชย โรจน์รังสรรค์ อายุ ๒๗ ปี พระประจาวัดศรีมหาโพธิ์ ภูมิลาเนาบ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ มรณภาพ ในเวลาต่อมา
๑.๑.๒ พระสุชาติ อินทร์ขวัญแก้ว อายุ ๓๗ ปี พระประจาวัดปุราณประดิษฐ์ ภูมิลาเนาบ้านบู หมู่ที่ ๔ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กระสุนปืนถูกบริเวณชายโครงด้านขวา ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งต่อ รพ.สงขลานครินทร์
๑.๑.๓ สามเณรสกน เสมสันต์ อายุ ๑๘ ปี สามเณรประจาวัดศรีมหาโพธิ์ ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๔๓/๔ หมู่ที่ ๗ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กระสุนปืนถูกบริเวณโหนกแก้มด้านขวา ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งต่อ รพ.ปัตตานี
พฤติกรรม ขณะพระสงฆ์ออกบิณฑบาต โดยมีพระสงฆ์จากวัดปุราณประดิษฐ์จานวน ๑ รูป และพระสงฆ์จากวัดศรีมหาโพธิ์จานวน ๒ รูป กาลังเดินทางกลับวัด เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดที่พระสงฆ์เดินสวนทางกัน เพื่อที่จะกลับเข้าวัด คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกขนาด ๙ มม. ยิงใส่จานวนหลายนัด เป็นเหตุให้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนพกขนาด ๙ มม. จานวน ๕ ปลอก , กระสุนปืนจานวน ๑ นัด , หัวลูกกระสุนขนาด ๙ มม. จานวน ๑ หัว และแจ็กเก็ตหุ้มหัวกระสุนปืนจานวน ๑ ชิ้น ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ต่อมาเวลา ๐๙๑๐ จนท.สามารถตรวจพบวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในกล่องเหล็ก น้าหนักประมาณ ๓ กก. จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร ฝังไว้ริมถนน บริเวณหน้าที่ทาการไฟฟ้าถนนสายโคกโพธิ์ - ลาไพล บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๔ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๓๒๐๔๔๐ จนท.ชุด EOD EOD EOD EOD ทาการยิงทาลาย
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนนสายโคกโพธิ์ - บางโกระ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๓๑๕๔๕๕ , หน้าที่ทาการไฟฟ้าถนนสายโคกโพธิ์ - ลาไพล บ้านโคกทราย หมู่ที่ ๔ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๓๒๐๔๔๐

๑.๒ เมื่อ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๒๕ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.กะพ้อ ว่าเมื่อเวลา ๐๙๒๐ คนร้ายไม่ทราบจานวนลอบวางระเบิด ขบวนยานพาหนะกาลังพล ร้อย.ร.๑๐๒๑ ฉก.นราธิวาส ๓๐ ทาให้รถ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ( GMC GMC GMC ) ได้รับความเสียหาย และมีกาลังพล ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จานวน ๓ นาย ถูกนาส่ง รพ.กะพ้อ ดังนี้
๑.๒.๑ ส.อ.อาทิตย์ สินมั่น ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณศีรษะ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑.๒.๒ พล ฯ สุรชาติ ปิ่นแก้ว ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณลาตัว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑.๒.๓ พล ฯ วรลิต สาอาง ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแก้ม ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
พฤติกรรม ขณะขบวนยานพาหนะรับส่งกาลังพลผลัดพักตามวงรอบ ร้อย.ร.๑๐๒๑ ฉก.นราธิวาส ๓๐ โดยใช้รถ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ( GMC GMC GMC ) จานวน ๗ คัน ขับมาตามถนนสาย ๔๐๖๐ เพื่อกลับฐานปฏิบัติการที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้น ทาให้รถในขบวนคันที่ ๒ ได้รับความเสียหายยางล้อหน้าข้างขวาแตก , หม้อน้าแตก กาลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจานวน ๓ นาย จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง น้าหนักประมาณ ๕ กก. บรรจุในกล่องเหล็ก จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ ในที่เกิดเหตุตรวจพบชิ้นส่วนแบตเตอรี่ขนาด ๙ โวลท์ , ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียพร้อมซิมการ์ด , เหล็กเส้นตัดเป็นท่อน ๆ และเทปพันสายไฟ
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนนสาย ๔๐๖๐ บ้านเจาะกะพ้อใน หมู่ที่ ๗ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๘๑๕๒๗๖

๑.๓ เมื่อ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๒๒๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.ปัตตานี ๒๔ ว่าเมื่อเวลา ๒๑๓๕ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. และอาวุธปืนสงครามไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงใส่ด่านตรวจ มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย.ร.๑๕๓๓๑ ฉก.ปัตตานี ๒๔ บริเวณด่านตรวจวงเวียนถนนสาย ๔๑๘ บ้านมะพร้าวต้นเดียว หมู่ที่ ๑ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรม ขณะ มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย.ร.๑๕๓๓๑ ฉก.ปัตตานี ๒๔ ทาการตั้งด่านตรวจ บริเวณวงเวียนถนนสาย ๔๑๘ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. ยิงใส่จานวน ๑ นัด กระสุนปืนตกบริเวณนอกฐานปฏิบัติการ หลังจากนั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงใส่ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นัด ฝ่ายเราไม่ได้ยิงตอบโต้ หลบเข้าที่กาบังประจาแนว
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ด่านตรวจวงเวียนถนนสาย ๔๑๘ บ้านมะพร้าวต้นเดียว หมู่ที่ ๑ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พิกัด QH ๔๕๔๕๗๒

๑.๔ เมื่อ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๒๒๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.ปัตตานี ๒๔ ว่าเมื่อเวลา ๒๑๔๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ซุ่มอยู่ในสวนยางพาราข้างทาง ใช้อาวุธปืนสงครามไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงใส่ชุด ชป.ลว.เส้นทาง ฉก.ปัตตานี ๒๔ ขณะทาการ ลว. เส้นทางด้วยรถยนต์ปฏิบัติการ กาลังพลจานวน ๗ นาย บริเวณถนนสาย ๔๐๙ หน้าโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน บ้านศาลาลาก หมู่ที่ ๗ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ทาให้ จ.ส.ท.สิงหราช แสงแก้ว อายุ ๓๕ ปี สังกัด ฉก.ปัตตานี ๒๔ กระสุนปืนถูกบริเวณลาคอด้านซ้าย ได้รับบาดเจ็บ ถูกนาส่ง รพ.ศูนย์ยะลา ขณะเกิดเหตุฝ่ายเราทาการยิงตอบโต้ ทาให้คนร้ายล่าถอยหลบหนีขึ้นเขา ไม่ทราบการสูญเสีย หลังเกิดเหตุ ฉก.ปัตตานี ๒๔ สนธิกาลังปิดล้อมเขา และตรวจค้นหมู่บ้านใกล้ที่เกิดเหตุ เพื่อเคลียร์พื้นที่ต่อไป
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : บนถนนสาย ๔๐๙ หน้าโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน บ้านศาลาลาก หมู่ที่ ๗ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พิกัด QH ๓๖๕๔๐๐

ฉก.ทพ.๔๖ : รายงานผลการปฏิบัติเมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๘๐๐ ร้อย.ทพ.๔๖๐๖ ฉก.ทพ.๔๖ ได้จัดกาลัง ๑ ชป. ร่วมกับ ฉก.นราธิวาส ๓๒, ๓๘ และ ฉก.ตชด.๔๔ ทาการ ลว. พิสูจน์ทราบพื้นที่เทือกเขาบูโด บ้านตะโละบาลอ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส บริเวณพิกัดเส้นตั้ง QH ๙๒ - ๙๓ , เส้นนอน QH ๑๗ - ๑๘
๑. เมื่อ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ขณะทาการลาดตระเวนถึงบริเวณพิกัด QH ๙๒๖๑๗๔ ได้ตรวจพบฐานปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จึงได้เข้าทาการปิดล้อมตรวจค้น/พิสูจน์ทราบ ผลการปฏิบัติไม่พบผู้ก่อเหตุรุนแรง ตรวจพบสิ่งของจานวนหลายรายการ ดังนี้
๒. อุปกรณ์การประกอบระเบิด
๒.๑ ระเบิดขว้างแบบจุดชนวนแบบแสวงเครื่อง จานวน ๒ ลูก
๒.๒ ดินระเบิดซีโฟร์ จานวน ๑ ถุง
๒.๓ เชื่อปะทุฝักแคระเบิด จานวน ๑ ดอก
๒.๔ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ จานวน ๑ ลูก
๒.๕ แผงโซล่าเซล จานวน ๑ ตัว
๒.๖ เหล็กเส้นตัด จานวน ๑ ขวด
๒.๗ แอมโมเนียมผสมแล้ว จานวน ๑ ขวด
๒.๘ แอมโมเนียมยังไม่ผสม จานวน ๑ ขวด
๒.๙ น้ามันโซล่า จานวน ๑ ขวด
๒.๑๐ ท่อพีวีซี ความยาวขนาด ๑ ฟุต จานวน ๑ ท่อ
๒.๑๑ เลื่อยโค้งขนาดเล็ก จานวน ๑ ตัว
๓. เครื่องสนาม
๓.๑ เปลสนามสีดา จานวน ๓ หัว
๓.๒ เปลสนามสีน้าเงิน จานวน ๑ หัว
๓.๓ เป้สีดาแบบทหาร จานวน ๓ ใบ
๓.๔ เป้ลายพราง จานวน ๑ ใบ
๓.๕ กล้องส่องทางไกล จานวน ๑ ตัว
๓.๖ ผ้าปันโจ จานวน ๑ ผืน
๓.๗ กระเป๋าชนิดสะพายหลังสีดา จานวน ๑ ใบ
๓.๘ กระเป๋าชนิดสะพายสีน้าตาล จานวน ๒ ใบ
๓.๙ หมวกปีกสีดา จานวน ๒ ใบ
๓.๑๐ เสื้อแขนยาวแบบทหารสีดา จานวน ๔ ตัว
๓.๑๑ กางเกงทหารสีดา จานวน ๒ ตัว
๓.๑๒ เสื้อลายพรางทหาร จานวน ๓ ตัว
๓.๑๓ กางเกงทหารลายพราง จานวน ๑ ตัว
๓.๑๔ เสื้อยืดสีดา จานวน ๒ ตัว
๓.๑๕ น้ามันล้างปืน จานวน ๑ กระป๋อง
๔. สิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๔.๑ เสื้อยืด จานวน ๙ ตัว
๔.๒ เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวแขนยาว จานวน ๑ ตัว
๔.๓ กางเกงวอร์ม จานวน ๖ ตัว
๔.๔ กางเกงชั้นใน จานวน ๒ ตัว
๔.๕ ผ้าโสร่ง จานวน ๒ ผืน
๔.๖ ผ้าคลุมศีรษะ จานวน ๘ ผืน
๔.๗ ถุงมือผ้าสีดา จานวน ๑ คู่
๔.๘ ผ้ายาง จานวน ๓ ผืน
๔.๙ รองเท้ายางสีดา จานวน ๒ คู่
๔.๑๐ รองเท้าแตะ จานวน ๓ คู่
๔.๑๑ ถุงเท้าสีขาวและสีดา จานวนหนึ่ง
๔.๑๒ ถังแก๊สปิคนิคพร้อมหัวเตา จานวน ๑ ถัง
๔.๑๓ หม้อหุงข้าว จานวน ๓ ใบ
๔.๑๔ กระทะขนาดเล็ก จานวน ๑ ใบ
๔.๑๕ จานลายดอก จานวน ๘ ใบ
๔.๑๖ ถ้วยลายดอก จานวน ๒ ใบ
๔.๑๗ กาน้าร้อน จานวน ๑ ใบ
๔.๑๘ ปลากรอบ จานวน ๑ ห่อใหญ่
๔.๑๙ เนื้อส้ม จานวน ๑ กระปุก
๔.๒๐ กาแฟยี่ห้อคอฟฟี่มิก จานวน ๓ ห่อใหญ่
๔.๒๑ บะหมี่สาเร็จรูป “มาม่า” จานวน ๓ ซอง
๔.๒๒ ขนมปัง จานวน ๔ ซอง
๔.๒๓ ยาบรรเทาปวด “บูรา” จานวน ๓ แผง
๔.๒๔ ยาสีฟัน จานวน ๒ หลอด
๔.๒๕ แปรงสีฟัน จานวน ๒ อัน
๔.๒๖ มีดโกนหนวด จานวน ๑ อัน
๔.๒๗ หวี จานวน ๑ อัน
๔.๒๘ ช้อนสั้น จานวน ๒ คัน
๔.๒๙ แป้ง จานวน ๑ กระป๋อง
๔.๓๐ ยาสระผม จานวน ๒ ขวด
๔.๓๑ สบู่ตรานกแก้ว จานวน ๑ ก้อน
๔.๓๒ ชาชงยี่ห้อ BOHBOHBOH จานวน ๒ ห่อใหญ่
๔.๓๓ ผงเกลือแร่ จานวน ๓ ซอง
๔.๓๔ น้าปลาหมึก จานวน ๓ ขวด
๔.๓๕ เกลือเม็ด จานวน ๑ ถุง
๔.๓๖ ไฟแซ็ก จานวน ๒ อัน
๔.๓๗ ใบจาก , ยาเส้น จานวน ๑ ชุด
๕. สิ่งของที่ตรวจยึดได้นามายัง บก.ฉก.นราธิวาส ๓๒ เพื่อทาการตรวจสอบหลักฐาน/วัตถุพยาน และส่งมอบให้ สภ.บาเจาะ นาไปดาเนินการตามกรรมวิธี เพื่อขยายผลการปฏิบัติต่อไป

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai