Skip to main content

 

1 พฤศจิกายน 53 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจาก 'พายุดีเปรสชั่น' ที่พัดพาเอาคลื่นในทะเลขึ้นซัดฝั่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย บ้านเรือนในหลายชุมชนได้รับความเสียหายหนัก บางพื้นที่เกิดภาวะน้ำท่วมขังนานหลายสัปดาห์ (ถ่ายภาพและตัดต่อโดย อิบรอเฮ็ม มะโซะ WeWatch, ขอบคุณภาพบรรยากาศคืนพายุพัดกระหน่ำพื้นที่โดย กูยิ อีแต InSouth)