สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

DSW Database's picture

 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 

คนร้ายก่อเหตุความไม่สงบทั้งสิ้น 67 เหตุการณ์ โดยก่อเหตุยิงมากที่สุด 30 เหตุการณ์ รองลงมา เหตุลอบวางระเบิด จำนวน 25 เหตุการณ์และเหตุการณ์อื่นๆ อีก 12 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 41 ราย บาดเจ็บ 47 ราย

ข้อมูลสถิติจำแนกตามเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์
ฆ่าและเผา 1
ซุ่มยิง 1
ทำลายทรัพย์สิน    2

ปิดล้อมและปะทะ  

1
พบวัตถุระเบิด 3
พบศพ 3
ยิง 30
วางเพลิง 1
วางระเบิด 25

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต บาดเจ็บ
ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม คนร้าย ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม คนร้าย
1 14 25 1 0 42 5 0

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ประเภท เสียชีวิต บาดเจ็บ
ราษฎร 27 10
ตำรวจ/ตชด./นปพ. 1 11
ทหาร 1 17
ชรบ/อส/อปพร 2 0
ครู/บุคลากรทางการศึกษา 0 4
อบต/อบจ 3 0
กำนัน/ผญบ/ผชบ 3 1
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 1
พระสงฆ์/สามเณร 0 3
ต่างด้าว 1 0
คนร้าย 1 0
รวม 41 47

 

Thai