สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน ธันวาคม 2554

DSW Database's picture
 
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2554
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 12.00 น.
บันทึกโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
 
เสียชีวิต color:#0D0D0D">30 ราย
บาดเจ็บ color:black">64 ราย
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
1
12
17
0
45
19
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
 
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
1
ขว้างระเบิด
3
จยย.บอมบ์
1
โจมตีฐาน
12
ซุ่มยิง
3
ปะทะ
1
ปิดล้อมและปะทะ
1
พบศพ
3
ยิง
37
วางเพลิง
10
วางระเบิด
9
รวม
81
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
 
เดือนที่เกิดเหตุ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
13
13
26
ตำรวจ/ตชด./นปพ.
1
13
14
ทหาร
4
28
32
ชรบ./อส./อปพร.
4
7
11
อบต./อบจ.
1
0
1
กำนัน/ผญบ./ผชบ.
1
0
1
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
0
1
ลูกจ้างของรัฐ
1
1
2
อื่นๆ
2
0
2
เยาวชนไม่เกิด 15 ปี
0
2
2
คนร้าย
2
0
2
รวม
30
64
94
 

 

Thai