สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน มกราคม 2555

DSW Database's picture

 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ 1-31มกราคม พ.ศ. 2555

โดย

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 33 ราย บาดเจ็บ 41 ราย
ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม คนร้าย ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม คนร้าย
0 10 23 0 0 20 21 0

 

 

 

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน 4
ขว้างระเบิด 1
คาร์บอมบ์ 1
จยย.บอมบ์ 2
โจมตี 1
โจมตีฐาน 3
ซุ่มโจมตี 1
ซุ่มยิง 1
ยิง 34
วางเพลิง 2
วางระเบิด 5
รวม 55

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม
ราษฎร 17 14 31
ตำรวจ/ตชด./นปพ. 1 0 1
ทหาร 3 16 19
ชรบ/อส./อปพร 4 6 10
ครู/บุคลากรทางการศึกษา 0 1 1
นักเรียน นักศึกษา 0 1 1
อบต./อบจ. 1 0 1
กำนัน/ผญบ./ผชบ. 4 1 5
ลูกจ้างของรัฐ 2 1 3
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี 1 1 2
รวม 33 41 74

 

Thai