สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2555

DSW Database's picture
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2555
 
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น.
 
 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 56 ราย
บาดเจ็บ 547 ราย
ไม่สามารถ
ระบุศาสนาได้
พุทธ
มุสลิม
ไม่สามารถ
ระบุศาสนาได้
พุทธ
มุสลิม
1
28
27
370
127
50

 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
เก็บกู้วัตถุระเบิด
2
ขว้างระเบิด
3
คาร์บอมบ์
3
จยย.บอมบ์
3
โจมตีฐาน
2
ซุ่มยิง
1
ปิดล้อมและปะทะ
1
พบวัตถุระเบิด
1
เพลิงไหม้
1
ยิง
34
วางเพลิง
6
วางระเบิด
16
รวม
73
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

เดือนที่เกิดเหตุ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
29
489
518
ตำรวจ/ตชด/นปพ
3
10
13
ทหาร
9
36
45
ชรบ/อส/อปพร
5
1
6
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
0
3
3
นักเรียนนักศึกษา
1
3
4
อบต/อบจ
1
0
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
3
0
3
ลูกจ้างของรัฐ
2
1
3
ลูกจ้างของเอกชน
1
0
1
ต่างด้าว
1
1
2
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
0
2
2
จำนวนคนร้ายที่เสียชีวิต
1
1
2
รวม
56
547
603
 
 
หมายเหตุ : สถิติจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดคาร์บอมบ์โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะถูกระบุในกลุ่ม "ไม่สามารถบุศาสนาได้" และตารางสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง ระบุอยู่ในกลุ่ม "ราษฎร" (ชั่วคราว) เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานขอรายละเอียดของเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจำแนกเพศ ศาสนา และภูมิหลังต่อไป

 

 

Thai