Skip to main content

 นายแซมซู แยะแยง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา แปลและเรียบเรียง          

          ที่เมืองมิวลาโบะห์ ทางตะวันตกของจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย สตรีชาวอาเจะห์กว่า 60 คนถูกควบคุมตัวในฐานแต่งตัวรัดรูปเกินกว่าที่กฏหมายอิสลามหรือชารีอะฮ์อาเจะห์อนุญาต ซึ่งผู้ที่ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยรุ่นชาวอาเจะห์ ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นบนทางหลวงที่เมืองมิวลาโบะห์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

T Abdul Razak หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการกวดขันการแต่งกายผิดระเบียบครั้งนี้ เปิดเผยว่า การปฏิบัติการดังกล่าวปฏิบัติโดยยึดหลักกฏหมายอิสลามหรือชารีอะฮ์อาเจะห์ ข้อที่ 11 ปี 2002  

          กลุ่มผู้ถูกจับกุมดังกล่าวจะถูกบันทึกประวัติการกระทำผิดหลังจากนั้นจะส่งตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชารีอะฮ์เมื่ออบรมเสร็จจึงจะส่งตัวกลับไปยังผู้ปกครองของผู้ถูกจับกุมต่อไป T Abdul Razak กล่าว

ปฏิบัติการดังกล่าวถือว่าเป็นปฏิบัติการปกติของตำรวจชารีอะฮ์ในอาเจะห์เพื่อจัดระเบียบสังคมอาเจะห์ตามหลักกฏหมายอิสลามหรือชารีอะฮ์

จังหวัดอาเจะห์เป็นเขตปกครองพิเศษที่ใช้กฏหมายสองฉบับในการปกครองคือกฏหมายตามรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียและกฏหมายอิสลามหรือชารีอะฮ์

 ลิ้งข่าวต้นฉบับภาษาอินโดนีเซีย