Skip to main content
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้ร่วมกันมีการจัดเวทีสาธารณะครั้งสำคัญขึ้นในหัวข้อ “9 ปีความรุนแรงภาคใต้: อัศจรรย์ความรู้ในแดนเนรมิต?” (ดูกำหนดการ ที่นี่) เพื่อพยายามนำเสนอสาระและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย อันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้คนในสังคมวงกว้าง
 
          ในวันดังกล่าว คณะทำงานของสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส และผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้ร่วมกันจัดการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ 5 แห่ง กองบรรณาธิการเห็นว่าการนำเสนอในเวทีดังกล่าวมีเนื้อหาที่ควรต้องขยายความและสร้างข้อถกเถียงต่อ จึงนำบทบันทึกดังกล่าวมาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้ง
 
ข้างล่างนี้คือคลิปวิดีโอที่ตัดต่อจากในเวทีดังกล่าว โดยเรียงตามกำหนดการที่เริ่มต้นจากเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ทางเลือก สำหรับทางรอดของภาคใต้” โดยตัวแทนจาก สมช., ศอ.บต., กอ.รมน. นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานในภาคประชาสังคมคนสำคัญ และต่อด้วยการปาฐกถาปิดท้ายในหัวข้อที่เป็นชื่อเดียวกันกับเวทีโดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจ
 
นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อเขียนและคลิปข่าวเกี่ยวกับเวทีสาธารณะดังกล่าว ตลอดจนภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในระหว่างการถกเถียงครั้งดังกล่าวเอาไว้
 
 
๐๐๐
 
เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยน “ทางเลือก สำหรับทางรอดของภาคใต้”
(ดำเนินรายการโดย ฉันทนา บรรพศิริโชค หวันแก้ว)
 
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 

 
พันเอกชินวัฒน์ แม้นเดช
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
 

 
ดนัย มู่สา
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
 

 
ปิยะ กิจถาวร
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 

 
นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน
บรรณาธิการอาวุโสศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 

 
 
 
๐๐๐
 
ปัจฉิมกถา “9 ปีความรุนแรงภาคใต้: อัศจรรย์ความรู้ในแดนเนรมิต?”
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
 
 

 
 
 
๐๐๐๐
 
ข่าวและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 
(DSJ-โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, 29 มิถุนายน 2555)
 
(ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา, 3 กรกฎาคม 2555 / โดย ไพศาล เสาเกลียว)
 
(มติชนรายวัน, 3 กรกฎาคม 2555 / โดย อนุชา ทองเติม และสรวิศ รุ่งเลิศมณีพงศ์)
 
(โพสต์ทูเดย์, 30 มิถุนายน 2555 / โดย อาทิตย์ เคนมี)
 
(เดลินิวส์, 29 มิถุนายน 2555)
 
(สำนักข่าวอิศรา, 30 มิถุนายน 2555)
 
(คมชัดลึก)
 
(กรุงเทพธุรกิจ, 30 มิถุนายน 2555)
 
(Voice TV, 29 มิถุนายน 2555)
(โพสต์ทูเดย์, 25 มิถุนายน 2555 / โดย อภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์)