สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2555

DSW Database's picture
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2555
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจาแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 47 ราย
บาดเจ็บ 92 ราย
ไม่สามารถ
ระบุศาสนาได้
พุทธ
มุสลิม
ไม่สามารถ
ระบุศาสนาได้
พุทธ
มุสลิม
1
16
30
0
65
27
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
 2
ขว้างระเบิด
 3
จยย.บอมบ์
 1
โจมตีฐาน
 1
ปิดล้อม ตรวจค้น และปะทะ
 2
พบวัตถุระเบิด
 1
พบศพ
 1
เพลิงไหม้และพบศพ
 1
ยิง
 50
ยิงและปล้น
 1
วางเพลิง
 9
วางระเบิด
 8
รวม
 80
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
 31
 27
 58
ตำรวจ/ตชด./นปพ.
 0
 9
 9
ทหาร
 3
 41
 44
ชรบ./อส./อปพร.
 4
 6
 10
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
 0
 1
 1
กำนัน/ผญบ./ผชบ.
 5
 2
 7
ลูกจ้างของรัฐ
 2
 0
 2
พระสงฆ์/สามเณร
 0
 2
 2
อื่นๆ
 1
 0
 1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
 0
 4
 4
คนร้าย
 1
 0
 1
รวม
 47
 92
 139
 
 
 
แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์จำแนกรายจังหวัดระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555
 
 
Thai