สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2555

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
 

"Times New Roman";color:#0D0D0D">เสียชีวิต "Times New Roman";color:#0D0D0D"> 42 ราย

"Times New Roman";color:black">บาดเจ็บ color:black"> 96 ราย

"Times New Roman";color:black">ไม่สามารถ

"Times New Roman";color:black">ระบุศาสนาได้

"Times New Roman";color:black">พุทธ

"Times New Roman";color:black">มุสลิม

"Times New Roman";color:black">ไม่สามารถ

"Times New Roman";color:black">ระบุศาสนาได้

"Times New Roman";color:black">พุทธ

"Times New Roman";color:black">มุสลิม

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">20

"Times New Roman"">20

"Times New Roman"">0

"Times New Roman"">68

"Times New Roman"">28

 

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
 

"Times New Roman"">ประเภทเหตุการณ์

"Times New Roman"">จำนวนเหตุการณ์

"Times New Roman"">ก่อกวน

"Times New Roman"">3

"Times New Roman"">ขัดขวางการปฏิบัติงาน

"Times New Roman"">ของเจ้าหน้าที่รัฐ

"Times New Roman"">7

"Times New Roman"">คาร์บอมบ์

"Times New Roman"">3

"Times New Roman"">โจมตี

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">โจมตีฐาน

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">ปะทะ

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ

"Times New Roman"">3

"Times New Roman"">พบวัตถุระเบิด

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">พบศพ

"Times New Roman"">5

"Times New Roman"">ยิง

"Times New Roman"">32

"Times New Roman"">วางเพลิง

"Times New Roman"">6

"Times New Roman"">วางระเบิด

"Times New Roman"">19

"Times New Roman"">วางระเบิดและยิง

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">รวม

"Times New Roman"">85

 

 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
 
 

"Times New Roman"">ภูมิหลัง

"Times New Roman"">เสียชีวิต

"Times New Roman"">บาดเจ็บ

"Times New Roman"">รวม

"Times New Roman"">ราษฎร

"Times New Roman"">19

"Times New Roman"">44

"Times New Roman"">63

"Times New Roman"">ตำรวจ/ตชด/นปพ

"Times New Roman"">5

"Times New Roman"">11

"Times New Roman"">16

"Times New Roman"">ทหาร

"Times New Roman"">10

"Times New Roman"">33

"Times New Roman"">43

"Times New Roman"">ชรบ/อส/อปพร

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">3

"Times New Roman"">กำนัน/ผญบ/ผชบ

"Times New Roman"">3

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">4

"Times New Roman"">ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

"Times New Roman"">0

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">ลูกจ้างของรัฐ

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">ต่างด้าว

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">0

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

"Times New Roman"">0

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">คนร้าย

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">1

"Times New Roman"">2

"Times New Roman"">รวม

"Times New Roman"">42

"Times New Roman"">96

"Times New Roman"">138

 

 

 

Thai