สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1433

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1433
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2555
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 52 ราย
บาดเจ็บ 98 ราย
ไม่สามารถระบุศาสนาได้
พุทธ
มุสลิม
ไม่สามารถระบุศาสนาได้
พุทธ
มุสลิม
0
16
36
0
68
30
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
5
ขว้างระเบิด
2
คาร์บอมบ์
4
จยยบอมบ์
5
โจมตี
1
โจมตีฐาน
1
ตรวจค้นและปะทะ
1
ปะทะ
1
ปิดล้อมและปะทะ
1
พบวัตถุต้องสงสัย
1
พบศพ
4
เพลิงไหม้
1
ยิง
46
ระเบิด
2
วางเพลิง
9
วางระเบิด
15
รวม
99
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
26
32
58
ตำรวจ/ตชด/นปพ
7
6
13
ทหาร
7
49
56
ชรบ/อส/อปพร
3
4
7
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
1
0
1
อบต/อบจ
1
0
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
5
2
7
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0
1
1
เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
1
2
3
คนร้าย
1
2
3
รวม
52
98
150
 
 
Thai