สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2555

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2555
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น.
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 65 ราย
บาดเจ็บ 77 ราย
พุทธ
มุสลิม
พุทธ
มุสลิม
30
35
36
40
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
เก็บกู้วัตถุระเบิด
4
ข่มขู่
1
ขว้างระเบิด
3
คาร์บอมบ์
1
จยยบอมบ์
3
โจมตีฐาน
2
ปล้นทรัพย์
2
ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ
5
โปรยตะปูเรือใบ
1
พบวัตถุต้องสงสัย(ระเบิดปลอม)
1
พบวัตถุระเบิด
3
พบศพ
2
ยิง
60
ลักทรัพย์ของทางราชการ
9
วางเพลิง
3
วางระเบิด
10
วางระเบิดและปะทะ
1
รวม
111
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
39
36
75
ตำรวจ/ตชด/นปพ
2
10
12
ทหาร
4
19
23
ชรบ/อส/อปพร
3
1
4
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2
0
2
นักเรียนนักศึกษา
0
2
2
อบต/อบจ
0
1
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
4
0
4
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
0
1
ลูกจ้างของรัฐ
2
1
3
อื่นๆ
0
1
1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
1
6
7
คนร้าย
7
0
7
รวม
64
77
142
 
Thai