สถิติวันที่มีเหตุรุนแรงและวันที่ไร้เหตุรุนแรงในชายแดนใต้ปี 2555 (ถึง 22 พ.ย. 2555)

DSW Database's picture

 

สถิติวันที่มีความรุนแรงและวันที่ไร้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
Statistic of Violence Incident and Non-Violence Incident Days
in the Deep South Provinces of Thailand
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึง 22 พฤศจิกายน 2555
 
ข้อมูล ณ 23 พฤศจิกายน 2555
 
ประมวลโดย
Process by
 
สุภาภรณ์ พนัชนาชี
Supaporn Panatnachee
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 
Design by DSDC
 

 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์พีดีเอฟ คลิกที่นี่
See in detail, click here
File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon 55_11_23_wanesiiyngwanpldphay.pdf347.36 KB
Thai