แถลงการณ์: ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 5 / 2555
เรื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
            สืบเนื่องจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง ปี 2555 เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ณ วันนี้ ได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 15,000 คน นับเป็นความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในความรุนแรงทางการเมืองที่มีความเข้มข้นและมีจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
            เพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรงและยุติความสูญเสียดังกล่าวลงให้ได้โดยเร็ว สภาประชาสังคมชายแดนใต้จึงขอเรียกร้องต่อทุกภาคส่วนของสังคมทุกระดับ ดังนี้
            1. ขอให้คู่ขัดแย้งคือฝ่ายที่ต่อต้านรัฐและกลไกของรัฐในพื้นที่ได้ยุติการใช้ความรุนแรงโดยทันทีแล้วหันมาใช้ช่องทางสันติวิธี ซึ่งมีหลากหลายมากขึ้นแล้วในขณะนี้
            2. ขอให้รัฐบาลได้ส่งสัญญาณและปฏิบัติในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพอย่างจริงจังให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อสังคมไทยและสังคมโลก ในทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเรื่องสันติภาพขึ้นโดยทั่วไป
            3. ขอให้องค์กรภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรเพื่อสันติภาพทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับชาติและระดับสากลได้ช่วยประสานการจัดตั้งเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้จริงจัง หนักแน่น และต่อเนื่อง
            จึงเรียกร้องมายังรัฐบาลและทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
4 ธันวาคม 2555
 
หมายเหตุ: ดาวน์โหลดไฟล์พีดีเอฟ ที่นี่
 
File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon csc_statement_5_2555.pdf34.54 KB
Thai