Skip to main content
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 31 ราย
บาดเจ็บ 104 ราย
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
0
9
22
1
78
25
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
3
เก็บกู้วัตถุระเบิด
2
คาร์บอมบ์
1
จยยบอมบ์
3
โจมตีฐาน
1
ซุมโจมตี
1
ปล้นรถ
1
ปล้นอาวุธปืน
1
ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ
1
พบวัตถุระเบิด
1
พบศพ
1
ยิง
33
ระเบิด
2
วางเพลิง
3
วางระเบิด
7
รวม
61
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
19
52
71
ตำรวจ/ตชด/นปพ
0
13
13
ทหาร
2
22
24
ชรบ/อส/อปพร
2
4
6
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
1
2
3
อบต/อบจ
1
0
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
2
0
2
ลูกจ้างของรัฐ
1
1
2
ผู้นำศาสนาอิสลาม
1
0
1
ต่างด้าว
0
1
1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
1
9
10
คนร้าย
1
0
1
รวม
31
104
135