แถลงการณ์ 7/2556: ความเห็นกรณีคนร้ายบุกโจมตีฐาน ฉก.นย. ที่บาเจาะ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture
 แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 7 / 2556
เรื่อง  ความเห็นกรณีคนร้ายบุกโจมตีฐานปฏิบัติการทหารหน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธินภาคใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส
 
          สืบเนื่องจากกรณีกองกำลังนอกกฎหมายประมาณ 50 คนแต่งกายคล้ายทหารติดอาวุธสงครามครบมือ  บุกโจมตีฐานปฏิบัติการทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาประมาณ 01.30 น. เป็นผลให้คนร้ายเสียชีวิต 16 ศพ ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น
 
          กรณีนี้นับเป็นเหตุร้ายครั้งใหญ่ในการปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งเป็นที่วิพากษ์  วิจารณ์ของสังคมในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางและเพื่อให้เกิดมโนสำนึกในทางสร้างสรรค์แก่สังคมโดยทั่วไป  สภาประชาสังคมชายแดนใต้จึงได้จัดประชุมเสวนาค้นหามุมมองจากฝ่ายต่างๆต่อกรณีดังกล่าวขึ้นเพื่อรวมศูนย์ความคิดที่หลากหลายเป็นแนวทางอันเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นและมีทิศทางต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
          การประชุมเสวนาได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอความจริงที่เกิดขึ้นและทิศทางที่รัฐบาลควรนำไปพิจารณาแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้         
 
1. คนร้ายที่แต่งกายคล้ายทหารพร้อมอาวุธสงครามบุกโจมตีฐานทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นกองกำลังติดอาวุธ กลุ่ม B.R.N. Coordinate  ซึ่งมีอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อเอกราชของรัฐปาตานี
 
          2. เหตุการณ์โจมตีฐานปฏิบัติการของทหารครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนความเข้าใจปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งสำคัญได้หากรัฐบาลนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและรอบคอบ เพราะหลักฐานทุกอย่างในที่เกิดเหตุสามารถอธิบายเหตุและผลในตัวเองได้อย่างชัดเจน
 
          3.  การเยียวยาความรู้สึกของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ควรมีลักษณะจริงใจเมตตาและยุติธรรมในฐานะคนไทยด้วยกันอย่างแท้จริง ไม่ควรมีลักษณะแสวงหาประโยชน์ในทางการเมืองไม่ว่าในกรณีใดๆ
 
          4.  การต่อสู้เพื่อความคิดที่ถูกต้องและการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีจะเป็นเงื่อนไขสำคัญเบื้องต้นในการยุติเหตุรุนแรงและการก้าวไปข้างหน้าของกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน
 
ลงชื่อ
(นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ)
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
24 กุมภาพันธ์ 2556
Thai