สถิติอำเภอชายแดนใต้ที่มีเหตุรุนแรง "มากกว่า 700 ครั้ง" และ "น้อยกว่า 100 ครั้ง ในรอบกว่า 9 ปี