สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2556

DSW Database's picture

 

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2556
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต 38 ราย
บาดเจ็บ 101 ราย
color:white">ไม่ระบุ
color:white">พุทธ
color:white">มุสลิม
color:white">ไม่ระบุ
color:white">พุทธ
color:white">มุสลิม
0
15
23
0
64
37
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
64
คาร์บอมบ์
1
จยยบอมบ์
4
โจมตีฐาน
2
ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ
1
ยิง
39
ยิงและเผา
1
ระเบิดและยิง
1
วางเพลิง
9
วางระเบิด
9
รวม
131
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รว color:white">ม
ราษฎร
16
40
56
ตำรวจ/ตชด/นปพ
3
1
4
ทหาร
9
48
57
ชรบ/อส/อปพร
2
8
10
อบต/อบจ
2
1
3
กำนัน/ผญบ/ผชบ
5
0
5
ลูกจ้างของรัฐ
0
1
1
ผู้นำศาสนาอิสลาม
0
1
1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
1
1
2
รวม
38
101
139
 

 

Thai