"เจ้าหน้าที่รัฐ" 1 ในผู้ต้องสงสัยจากผลสอบคดีกราดยิง 6 ศพปัตตานี

Antoine de Patani's picture

 

 นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ผลประชุมวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา ในช่วงการพูดคุยสันติภาพ โดยเฉพาะเหตุฆ่า 6 ศพ ที่จังหวัดปัตตานี และฆ่า 4 ศพ ที่จังหวัดยะลา พบว่า เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพจริง

โดยแบ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้           1.กลุ่มผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการพูดคุยสันติภาพ


           2.กลุ่มนักรบที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยสันติภาพและไม่ได้อยู่ในการควบคุมของขบวนการบีอาร์เอ็น โคออดิเนต


           3.กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐบางคนซึ่งไม่ต้องการให้เหตุการณ์รุนแรงยุติลง จึงจ้างวานให้กลุ่มแนวร่วมออกก่อเหตุ


    อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงที่ที่เกิดขึ้นว่ามีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่

 

Thai