สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2556

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต 51 ราย
บาดเจ็บ 79 ราย
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
1
22
28
1
55
23
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
4
ขว้างระเบิด
1
จยยบอมบ์
1
โจมตีฐาน
1
ซุ่มโจมตี
1
ทำลายกล้อง
2
ปล้น
1
ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ
3
พบจยย.บอมบ์
1
พบศพ
2
ยิง
33
ยิงและวางเพลิง
1
ระเบิด
2
วางเพลิง
23
วางระเบิด
19
รวม
95
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
17
34
51
ตำรวจ/ตชด/นปพ
2
18
20
ทหาร
11
20
31
ชรบ/อส/อปพร
1
0
1
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
0
1
1
อบต/อบจ
2
0
2
กำนัน/ผญบ/ผชบ
2
0
2
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2
0
2
ลูกจ้างของรัฐ
1
0
1
ลูกจ้างของเอกชน
4
1
5
ผู้นำศาสนาอิสลาม
1
0
1
ต่างด้าว
0
1
1
อื่น ๆ
1
0
1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
2
4
6
คนร้าย
5
0
5
รวม
51
79
130
 
 
Thai