ความรุนแรงระหว่างการพูดคุย (3): สถิติการก่อเหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 12 มิ.ย. 2556