สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2556

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2556
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต color:#C00000">42 ราย
พุทธ
มุสลิม
16
26
 
บาดเจ็บ color:#C00000"> 86 ราย
พุทธ
มุสลิม
53
33
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
7
โจมตีฐาน
5
ปะทะ
1
ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ
1
ปิดล้อมและปะทะ
1
พบวัตถุระเบิด
1
พบศพ
2
ยิง
35
วางเพลิง
12
วางระเบิด
30
รวม
95


 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
12
28
40
ตำรวจ/ตชด/นปพ
2
7
9
ทหาร
16
41
57
ชรบ/อส/อปพร
1
1
2
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
1
1
2
นักเรียนนักศึกษา
0
2
2
อบต/อบจ
2
0
2
กำนัน/ผญบ/ผชบ
3
0
3
ลูกจ้างของรัฐ
2
0
2
ผู้นำศาสนาอิสลาม
1
0
1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
0
6
6
คนร้าย
2
0
2
รวม
42
86
128
 
Thai