สถาบันข่าวอิศราเปิดวงเสวนา ดึงคนใน ”ถกหาหนทางดับไฟใต้

DeepSouthWatch's picture

"นักวิชาการ-ครู-พระ-นักการเมือง-สื่อมวลชน"ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เปิดวงเสวนา "ชายแดนใต้หลังรัฐบาลใหม่ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ" ที่ห้อง103 คณะรัฐศาสตร์ มธ. วันที่ 7 ธ.ค.ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

รัฐบาลชั่วคราวภายใต้การนำของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  ประกาศใช้แนวทางสมานฉันท์เพื่อแก้ปัญหาเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผ่านรูปธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับผู้ก่อการ  การฟื้นกลับของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และกองกำลังผสมพลเรือนตำรวจทหาร ( พ.ต.ท.) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การกล่าวขอโทษเหยื่อความรุนแรงและถอนฟ้องผู้ต้องหาในเหตุความไม่สงบหน้า สภ.อ.ตากใบ รวมถึงยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข  และล่าสุดการประกาศลบชื่อบุคคลในบัญชีดำของทางการเพื่อแสดงความจริงใจที่ว่า รัฐต้องการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในพื้นที่หลังการปรับเปลี่ยนนโยบาย นอกจากไม่มีสัญญาณตอบรับในทางดีแล้ว ซ้ำร้ายยังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลอบยิง สังหารเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือวัย  การใช้มวลชนเข้าปิดล้อม กดดัน ให้มีการถอนกำลังเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารประชาชน

รวมทั้งเหตุสะเทือนใจที่ผู้ก่อการใช้ความรุนแรงกดดันให้ครอบครัวคนไทยพุทธกว่า 200 คน จาก 5 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต จ.ยะลา ต้องอพยพออกนอกพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้สังคมกังขากับประสิทธิภาพของรัฐในการปกป้องดูแลชีวิตประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดคำถามถึงทิศทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดปฏิรูปการปกครองนี้ว่า ใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมหรือสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่อีกด้วย

ดังนั้นเพื่อให้ "คนใน" ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสสะท้อนปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายที่สร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดได้ตรงประเด็น สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ (IDSW) จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ "ชายแดนใต้หลังรัฐบาลใหม่ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ"

โดยมีวิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาชุมชน คณะรัฐ ศาสตร์ มอ.ปัตตานี, พระมหาชรัช อุชุจาโร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี, พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร (กองพลที่ 13), นพ.แวมะหาดี แวดาโอะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ  ตัวแทนองค์กรครู 3 จังหวัด และนายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน อดีตบรรณาธิการศูนย์ข่าวอิศรา, โดยมี รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Thai