Skip to main content
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
 
เสียชีวิต 21 ราย
บาดเจ็บ 58 ราย
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
พุทธ
มุสลิม
1
8
12
42
16
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
 
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ซุ่มโจมตี
1
ซุ่มยิง
1
พบวัตถุระเบิด
1
พบศพ
1
ยิง
19
ยิงและเผาบ้าน
1
ระเบิด
1
วางเพลิง
1
วางระเบิด
15
วางระเบิดและซุ่มโจมตี
1
รวม
42
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
 
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
11
9
20
ตำรวจ/ตชด/นปพ
2
5
7
ทหาร
3
30
33
ชรบ/อส/อปพร
1
10
11
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2
1
3
นักเรียนนักศึกษา
0
0
0
อบต/อบจ
0
1
1
ลูกจ้างของรัฐ
1
0
1
อื่น ๆ
1
0
1
เยาวชนไม่เกิด 15 ปี
0
2
2
รวม
21
58
79