เปิดรายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ โดย Children Voice for Peace

Hearty Support Group's picture

  

รายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานของโครงการ Children voice for peace เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล รายละเอียดของผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดกับเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาครึ่งปีแรกของ 2556 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปกป้องให้เด็กมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และได้รับสิทธิต่างๆ อย่างที่เด็กๆ บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด ทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกา  และอเมริกา ควรจะได้รับ
 
 ดังนั้น เราทุกคนควรตระหนัก และร่วมรับผิดชอบในการปกป้องเด็กถึงแม้จะเป็นภาระที่หนักหน่วง แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็ก ก็คงทำให้เรามีพลังต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
 
กรุณาคลิกดาวน์โหลดที่ภาพหน้าปกรายงาน
 

Thai