Skip to main content

ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.จนถึงกลางเดือน(1 – 15 มิ.ย.) ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่  15 มิ.ย. ตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.45 น.เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา  กว่า 52 จุด โดยคนร้ายได้นำระเบิดชนิดตั้งเวลาไปซุกไว้ในบริเวณของสถานที่ราชการที่สำคัญของแต่ละจุด เช่นสถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ และส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอ  

ทั้งยังมีการซุกระเบิดไว้ในรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ เพื่อหวังผลในการให้ระเบิดผ่านการตรวจสอบเข้าไปจอดในสถานที่ราชการที่เจ้าของรถยนต์ทำงานอยู่  และยังมีบ้างจุดที่คนร้ายใช้วิธีขว้างระเบิดและยิงเครื่องยิงลูกระเบิดใส่สถานที่ต่างๆ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เวลา07.45น.–  15.00 น. ของวันที่15 มิ.ย. มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจำนวน 52 จุด ใน 29 อำเภอ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2 รายและบาดเจ็บอีก 23 ราย  ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้มาที่สุดภายในวันเดียว

หลายๆ ฝ่ายได้มุ่งประเด็นการก่อเหตุของคนร้ายไปยังวันชาติมลายูปัตตานีก่อนหน้านี้ ทางหน่วยข่าวความมั่นคงในพื้นที่ได้มีข้อมูลเตือนในการระมัดระวังเหตุการณ์ ความไม่สงบที่จะเกิดขึ้นในห้วงวันที่12– 16 มิ.ย. โดยเน้นในวันที่ 15 มิ.ย.เป็นพิเศษ ที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอาจจะก่อเหตุความไม่สงบขึ้นในหลายๆ พื้นที่ได้

สำหรับภาพโดยรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงวันที่ 1 – 15 มิ.ย.ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด  68 ครั้งจากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 15 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ   9   ราย ประชาชน 6   ราย และผู้บาดเจ็บทั้งหมด   25 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ   9  ราย  ประชาชน 16  ราย

เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสมากที่สุด 23 ครั้ง ตามมาด้วย จังหวัดปัตตานี  21 ครั้ง จังหวัดยะลา 17 ครั้ง  และจังหวัดสงขลาบางส่วน( ใน 4 อำเภอ) 7 ครั้ง

ด้านผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ทำการเข้าตรวจค้นทั้งหมด  2 ครั้ง ในพื้นที่ จ.ยะลา ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด 1 ราย และวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายได้ 1 ราย  ได้อาวุธปืน 2 รายการ

ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์ในรอบ 15 วัน (1-15 มิ.ย. 2549)

ประเภทของเหตุ/พื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาบางส่วน
ลอบวางระเบิด 18 14 22 -
ซุ่มยิง 1 3 1 2
วางเพลิง - - - -
ขโมยอาวุธปืน - 4 - -
ตรวจค้น - 2 - -
ผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา - 1 - -
วัตถุผิด กม./อาวุธปืน - 2 - -
โปรยตะปูเรือใบ 1 3 - 5
ทำลายทรัพย์สิน 1 - - -

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งภาครัฐและเอกชน 4 จชต. (รวมสงขลาบางส่วน)

 

เหยื่อความรุนแรง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาบางส่วน
เจ้าหน้าที่รัฐ        
เสียชีวิต - 3 6 -
บาดเจ็บ 1 1 7 -
ประชาชน        
เสียชีวิต 3 - 1 2
บาดเจ็บ 14 2 16 -
คนร้าย        
เสียชีวิต - 1 - -
บาดเจ็บ - - - -

 

ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย