นักข่าวพลเมือง บทบาทสื่อกับสถานการณ์ทางการเมือง

Citizen Journalist's picture

      การนำเสนอข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชนในเวลานี้ นอกจากเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้ว บทบาทของสื่อถือว่ายังมีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการพูดคุยและข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน
       สื่อทางเลือกชายแดนใต้ เป็นอีกรูปแบบการทำงาน ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเปิดพื้นที่เสียงทางเลือกที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งให้ได้สื่อสาร จะมีส่วนสำคัญในการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง (ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ธค.56)

        สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้ บทบาทของสื่อมวลชนที่ต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านย่อมถูกจับตามองเป็นพิเศษ การทำงานจึงต้องระมัดระวังมากขึ้น

 

          สิทธิพร ฤทธิสรไกร ฅนเมืองเรดิโอ จ.เชียงใหม่ "ในสถานการณ์ความขัดเเย้งตอนนี้ คิดว่า อยู่ในช่วงที่ว่า อยากลำบาก อย่างยิ่ง สำหรับสื่อ ในการที่จะทำงานนะครับ จากประสบการณ์ในพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดเเย้งกัน เราจะเจอผลกระทบ จากฝ่ายตรงข้ามเสมอ ไม่ว่าเราจะนำเสนอ ข้อมูล เรื่องไหน มากน้อยอย่างไร มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ"

        

             โซรยา จามจุรี นักจัดรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ "เวลามีความขัดแย้งเกิดขึ้น อารมณ์ของผู้คนมันจะมีความรู้สึกโกรธเกลียดชังต่อกันสูง มีอคติต่อกันสูง ซึ่งถ้ามันถูกพัฒนาไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี้ย มันพร้อมที่จะระเบิดออกมาเป็นความรุนแรง แล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายนะค่ะ งั้นเรื่องพวกนี้มันจะต้องระวังนะค่ะว่าการใช้ถ้อยคำก็ดี หรือว่าเนื้อหาก็ดี เราจะต้องสื่อไปแล้วไม่ทำให้ความขัดแย้ง หรือความรู้สึกโกรธเกลียดชิงชังมันมีเพิ่มขึ้นนะค่ะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ถ้อยคำมากนะค่ะที่เราเรียกว่าเป็น Head speed เนี้ยต้องพยายามกลั่นกรอง
            สื่อมวลชนส่วนกลางเนี้ยนอกจากจะนำเสนอ เสียงของผู้ขัดแย้งโดยตรงแล้วเนี้ย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสของเสียงที่สามที่เป็นเสียงของประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง แต่ว่าแน่นอนจะได้รับผลกระทบจากคู่ขัดแย้งนะค่ะที่ตัดสินใจทำอะไรลงไป จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะค่ะ แล้วก็ตัวเองมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะให้คู่ขัดแย้งมีทางออกร่วมกัน ที่จะคลี่คลายหรือว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ไปให้ได้"

          มูฮำหมัด ดือราแม บ.ก. โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ "เราเชื่อว่าทุกคนทุกกลุ่มไม่ได้ต้องการใช้ความรุนแรงตั้งแต่ต้น เพียงแต่ว่าทางออกของพวกเขาไม่ได้มีพื้นที่ ที่จะนำเสนอออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายหรือสาธารณะได้รับรู้ เราจึงมีหน้าที่ให้การให้พื้นที่ ให้เขานำเสนอทางออก ส่วนมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือจะได้รับการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง"
      การทำหน้าที่ของสื่อถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการพูดคุยและข้อมูลที่หลากหลาย แต่หากสื่อไม่มีเสรีภาพในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว เสียงของสังคมที่จะร่วมกันหาทางออกให้ประเทศจะปรา กฎได้อย่างไร
 

http://www.youtube.com/watch?v=iWvJufLe-ck&feature=youtu.be

Thai