สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

DSW Database's picture
 
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต color:#C00000">38 ราย
บาดเจ็บ 78 ราย
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
8
28
2
41
37
0
 
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
 
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
เก็บกู้วัตถุระเบิด
2
ขว้างระเบิด
1
ฆ่าแล้วเผา
1
จยยบอมบ์
1
ซุ่มโจมตี
1
ตรวจค้นและปะทะ
1
ปิดล้อมตรวจค้น
1
พบศพ
2
ยิง
34
ลอบวางระเบิด
3
วางเพลิง
1
วางเพลิงเผารถ
1
วางเพลิงและก่อกวน
1
วางระเบิด
15
รวม
65
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
 
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
17
36
53
ตำรวจ/ตชด/นปพ
5
5
10
ทหาร
2
24
26
ชรบ/อส/อปพร
3
7
10
อบต/อบจ
4
0
4
กำนัน/ผญบ/ผชบ
5
2
7
ลูกจ้างของรัฐ
0
1
1
อื่น ๆ
2
0
2
เยาวชนไม่เกิด 15 ปี
0
3
3
รวม
38
78
116
 
Thai