นักข่าวพลเมือง : 5 ข้อเสนอจากผู้ร่วมชุมนุมและนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ถึงทางออกวิกฤตทางการเมืองไทย

Citizen Journalist's picture

         ข้อเสนอถึงทางออกทางการเมืองในเวลานี้ มีเสียงกลุ่มคนที่หลากหลายออกมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีความหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาดีขึ้น ด้วยการกำหนดกติกาทางการเมืองใหม่บนหลักการและเหตุผล

       การออกมาทวงถามถึงประชาธิปไตยที่เป็นธรรมของกลุ่มประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆ ตามท้องถนน ในเวลานี้ เป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องหันกลับมาทบทวนถึงการเลือกตั้ง ที่เป็นแนวทางให้ได้มาซึ่งผู้แทนมาบริหารประเทศ

  

       ผู้เข้าร่วมชุมนุมพูดถึงการมาครั้งนี้ว่า "ผมก็หวังว่า รัฐบาลที่มา ประชาชนที่มา เราควรจะเป็นเจ้าของประเทศจริง นักการเมือง ครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกคุณว่า หยุดซะทีเหอะที่ซื้อเสียงขึ้นมา ได้มาซึ่งอำนาจประชาธิปไตยเเล้วมาทำแบบนี้กับประชาชน ถ้าคุณเป็นไทย ต้องหยุด หยุบสภา ลาออกผมว่าไม่ใช้ทางออกของประเทศในตอนนี้ ประเทศไทยต้องก้าวไปข้างหน้า"

         

              ผู้ร่วมชุมนุมอีกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกว่า "คือให้การคอรัปชั่น การผูกขาดอำนาจมันหายไป คือคงหายไปไม่หมดหรอก แต่ต้องดีขึ้น ต้องมีจุดเริ่มต้นให้ดีขึ้น"

     

            อีกหนึ่งผู้ร่วมชุมนุมกล่าวว่า  "ผมก็ฝากถึงว่า ต่อไปนี้รัฐบาลหรือประชาชนที่มาเป็นเจ้าของจริงๆ นักการเมืองควรที่จะรับรู้ว่าหยุดซ่ะทีเถอะ ซื้อเสียงเข้ามา หรือได้มาด้วยอำนาจอธิปไตยแล้วมาทำอย่างงี้กับประชาชนกับประเทศไทย "

            หลายคนออกมาเสนอทางออกกลับเข้ามาสู่เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งต้องมีการสร้างกฏกติกาที่ทุกคนรวมถึงเคารพเสียงข้างมากโดยอยู่บนหลักการและเหตุผล

    

              ประเสริฐ กาหรีมการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เสนอทางออกของปัญหาทางการเมือง ว่า  "สมควรที่เราจะต้องจัดการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับในกฎกติกาที่เราร่างขึ้นมาควรที่จะมีรัฐบาลที่จะรักษาการต่อไปอาจจะไม่ใช้รัฐบาลชุดนี้จะเป็นชุดใหม่  และจะต้องมีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามครรลองตามระบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่สุด ผมมองว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามาจากเสียงของทุกคนที่รับการโหวตมาอย่างแท้จริงอยู่แล้ว"

     

              วุฒิพงษ์ บอซู คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี "ประชาชนควรมีสปีริดหรือพูดง่ายๆคือมีสปีริดในทางการเมืองว่าถ้าหากประชาธิปไตยการเลือกตั้งวันที่จำนวนเสียง เสียงข้างมากจะได้เป็นรัฐบาล แต่นี่เราก็ไม่ได้ลืมเสียงข้างน้อย เราควรเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและความเป็นพลเมืองมากที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจถ้าเคลื่อนไหวโดยยึดบนหลักการที่แท้จริง"

               สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าสุดท้ายแล้ว ประชาธิปไตย ไม่ได้จบลงด้วยการลงคะแนนเสียงในคูหาตามแต่วาระเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่าพวกเราในฐานะคนมีสิทธิจะทำให้ประชาธิปไตยมีความหมายที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
 

 

ชมย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน ทางออกประเทศไทย

ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

 

 

 

 

Thai