สิทธิ...วิวาทะ รายการทอล์กแนวใหม่ทางทีวีไทย

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

มูลนิธิเอเชียร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ThaiPBS) เปิดตัวรายการใหม่    “สิทธิ...วิวาทะ”  ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.05 – 11.00 น. โดยจะนำเสนอตอนแรก “มาตรา 67...ตีความเพื่อใคร” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้

 

 

 

สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่หนึ่ง “มาตรา 67...ตีความเพื่อใคร”  เป็นการถกเถียงระหว่างผลประโยชน์ของชาติ-ผลกระทบชุมชน  ว่าด้วยการตีความมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ 2550  อันเป็นเหตุให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง  และศาลปกครองมีคำสั่งให้ชะลอ 76 โครงการอุตสาหกรรม เพื่อให้รัฐบาลต้องดำเนินการรับฟังความเห็นสาธารณะ และประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67  

 

สิทธิ...วิวาทะ ดำเนินรายการโดยคุณสุนี  ไชยรส  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  คุณสุนี ไชยรส ยืนยันว่าเธอจะทำให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สังคมยังมีความเห็นและการตีความที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่สังคมต้องนำมาพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้พรมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางการเมือง สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ หรืออื่นๆ

 

“สิทธิ...วิวาทะ” คือ รายการทอล์คมิติใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์  (Deliberative Dialogue) ระหว่างผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นตัวแทนความคิดที่ยังมีข้อโต้แย้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองที่แตกต่าง อย่างเสมอภาคและตรงไปตรงมา  โดยหวังว่าจะมีจุดคลี่คลายที่นำไปสู่ข้อเสนอที่เป็นทางออกร่วมกันได้  รายการนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th และwww.youtube.com/user/letstalkrights

 

 

 

สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สอง “กฎหมายพิเศษ...สำหรับใคร”

(พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 – 11.00 น. ThaiPBS) 

เป็นการวิวาทะระหว่างผู้ที่อยู่ในฐานะเหยื่อความรุนแรง ทนายความ ผู้รักษากฎหมาย และผู้มีหน้าที่สร้างสันติภาพจากจังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวกับการบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่ภาคใต้  ใครได้-ใครเสียอะไร 

 

สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สาม “ฮิญาบ...ศรัทธาที่ต้องแลก”

(พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 – 11.00 น. ThaiPBS) 

ระหว่างการได้งานทำที่ต้องแลกด้วยการปลดผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) อันแสดงถึงวิถีแห่งศรัทธาในศาสนาของ

ผู้หญิงมุสลิม   เรื่องใหญ่ที่สังคมไทยไม่เคยเรียนรู้

 

เสนอแนะและติชมรายการได้ที่ โทร. 084 5511 633 หรือที่ ตู้ ปณ 678 ปณจ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email:  Letstalkrights@gmail.com

 

Thai