สถิติระเบิดในพื้นที่จชต.ปี56, 320 ครั้ง | Statistik Letupan (Bomb) di Patani 2013

WARTANI's picture

Statistik letupan di Patani pada tahun 2013, mulai 1 Januari - 22 Desember 2013, sila tekan untuk versi bahasa melayu

สรุปสถิติเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปาตานี)
ตั้งแต่วันที่ uppercase">1 มกราคม – 22 ธันวาคม 2556
กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ Wartani
 

คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า

จากการทำสงครามระหว่างฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทยกับกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีในช่วงปีพุทธศักราช 2556 เกิดความเสียหายมากมายมหาศาลเฉกเช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุปะทะกัน เหตุยิงกัน เหตุวางเผลิง เหตุซุ่มโจมตี เหตุตรวจค้นปิดล้อม เหตุการณ์จับกุม หรือเหตุระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเรารวบรวมข้อมูลเชิงสถิติแล้วจะเห็นได้ชัดว่าจากเหตุการณ์ต่างๆในรอบสัปดาห์ ในรอบเดือน หรือในรอบปี ตัวเลขที่เกิดการสูญเสีย และเกิดเหตุการณ์มีจำนวนเท่าใด
 
ทางกองบรรณาธิการ สำนักสื่อ Wartaniจึงเลือกที่จะสรุปข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับเหตุระเบิดในช่วงปีพุทธศักราช 2556 พบข้อมูลจากการรวบรวมของฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทยที่เกี่ยวกับเหตุระเบิดตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวนการก่อเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี) มีจำนวนทั้งสิ้น 320 ครั้ง สามารถสรุปได้ดังนี้
 
เหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งหมด 129 ครั้ง
 1. อำเภอระแงะ (23 ครั้ง)
 2. อำเภอรือเสาะ (17 ครั้ง)
 3. อำเภอเมือง (13 ครั้ง)
 4. อำเภอตากใบ (11 ครั้ง)
 5. อำเภอสุไหงปาดี (10 ครั้ง)
 6. อำเภอยี่งอ (10 ครั้ง)
 7. อำเภอจะแนะ (8 ครั้ง)
 8. อำเภอเจาะไอร้อง (8 ครั้ง)
 9. อำเภอศรีสาคร (8 ครั้ง)
 10. อำเภอสุไหงโก-ลก (7 ครั้ง)
 11. อำเภอบาเจาะ (6 ครั้ง)
 12. อำเภอแว้ง (5 ครั้ง)
 13. อำเภอสุคิริน(3 ครั้ง)
 
เหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมทั้งหมด 105ครั้ง
 1. อำเภอเมือง (30 ครั้ง)
 2. อำเภอสายบุรี (18 ครั้ง)
 3. อำเภอยะรัง (12 ครั้ง)
 4. อำเภอมายอ (10 ครั้ง)
 5. อำเภอยะหริ่ง (8 ครั้ง)
 6. อำเภอโคกโพธิ์ (6ครั้ง)
 7. อำเภอปะนาเระ(6 ครั้ง)
 8. อำเภอกะพ้อ (5 ครั้ง)
 9. อำเภอแม่ลาน (3 ครั้ง)
 10. อำเภอทุ่งยางแดง (3ครั้ง)
 11. อำเภอหนองจิก (2 ครั้ง)
 12. อำเภอไม้แก่น (2 ครั้ง)
 
เหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลารวมทั้งหมด 69 ครั้ง
 1. อำเภอเมือง (27 ครั้ง)
 2. อำเภอยะหา (12 ครั้ง)
 3. อำเภอบันนังสตา (11 ครั้ง)
 4. อำเภอกรงปินัง (7 ครั้ง)
 5. อำเภอธารโต (5 ครั้ง)
 6. อำเภอรามัน (4 ครั้ง)
 7. อำเภอกาบัง (3 ครั้ง)
 8. อำเภอเบตง (0 ครั้ง) (ไม่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเลยตลอดทั้งปี)
 
เหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งหมด 17ครั้ง
 1. อำเภอเทพา (9 ครั้ง)
 2. อำเภอสะบ้าย้อย (3 ครั้ง)
 3. อำเภอสะเดา (3 ครั้ง)
 4. อำเภอนาทวี (2 ครั้ง)
 5. อำเภอจะนะ (0 ครั้ง) (ไม่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเลยตลอดทั้งปี) 
 
3 อันดับแรกที่เกิดเหตุระเบิดมากที่สุด คือ
 1. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (30 ครั้ง)
 2. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (27 ครั้ง)
 3. อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (23 ครั้ง)
 
3 อันดับสุดท้ายที่เกิดเหตุระเบิดน้อยที่สุด
 1. อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / อำเภอหนองจิก อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (2 ครั้ง)
 2. อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา / อำเภอแม่ลาน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี / อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส (3 ครั้ง)
 3. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (4 ครั้ง)
 
อำเภอที่ไม่เกิดเหตุระเบิด
 1. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 2. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 
สำหรับยอดรวมของเหตุระเบิดจำนวน 320 ครั้ง (นับถึงวันที่ 22 ธ.ค. ซึ่งหลังจากนั้นยังมีเหตุระเบิดอีกประปราย) ถือว่าสูงกว่าปี 2555 ซึ่งตลอดทั้งปีมีเหตุระเบิดเกิดขึ้น 276 ครั้ง 
อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข่าวอิศรา ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคง : http://www.isranews.org/south-news/stat-history/item/26142-blast.html
Thai