สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2556

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2556
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 23.30 น.
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต 35 ราย
บาดเจ็บ 125 ราย
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
2
17
16
5
91
29
 
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
เก็บกู้วัตถุระเบิด
1
ขว้างระเบิด
1
คาร์บอมบ์
1
จยยบอมบ์
2
โจมตีฐาน
1
โจรกรรมและวางเพลิง
1
ซุ่มยิง
1
พบศพ
2
เพลิงไหม้
1
ยิง
36
ลอบวางระเบิด
23
วางเพลิง
6
รวม
76
 
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
 
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
20
42
62
ตำรวจ/ตชด/นปพ
1
24
25
ทหาร
6
45
51
ชรบ/อส/อปพร
1
2
3
กำนัน/ผญบ/ผชบ
2
0
2
ลูกจ้างของรัฐ
1
2
3
ลูกจ้างของเอกชน
1
1
2
ต่างด้าว
0
5
5
อื่น ๆ
2
0
2
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
1
4
5
รวม
35
125
160
 
Thai