รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ (2554-2555-2556)

DeepSouthWatch's picture
 
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมงาน
วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2557
วันที่ 10 มกราคม 2557
ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
 
รายงานสรุป
วันสื่อทางเลือกชายแดนใต้
(2554-2555-2556)
 
จัดทำโดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
 
 
  • รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2011 - ย้อนรอยวัน "สื่อ" ทางเลือกชายแดนใต้
  •  รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2012 - "เชื่อมร้อยเครือข่าย ผสานกำลังสื่อ สร้างพลังต่อรอง"

  • รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2013 - "สนามสันติภาพ": เครือข่ายการสื่อสารภาคประชาสังคม
Thai