รายการสิทธิ...วิวาทะ "กฎหมายพิเศษ...พิเศษสำหรับใคร"

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

 

สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สอง “กฎหมายพิเศษ...สำหรับใคร”

(พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 – 11.00 น. ThaiPBS)

สามารถเล่นต่อเนื่องได้นะครับ

เป็นการวิวาทะระหว่างผู้ที่อยู่ในฐานะเหยื่อความรุนแรง ทนายความ ผู้รักษากฎหมาย และผู้มีหน้าที่สร้างสันติภาพจากจังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวกับการบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่ภาคใต้ ใครได้-ใครเสียอะไร

ชมและฟังการแลกเปลี่ยนประเด็นกฎหมายพิเศษจากผู้เข้าร่วมรายการ

• พลตำรวจโท พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

• คุณปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ และครอบครัวผู้สูญเสีย

• พลตรีจำลอง คุณสงค์ ตัวแทนแม่ทัพภาคที่สี่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร

• คุณสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ เลขาธิการศูนย์ทนายความมุสลิม

• อ.สงวน อินทรารักษ์ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส และผอ.โรงเรียนบ้านตาบา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai