สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2557

DSW Database's picture

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2557 โดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. (Updated)

 


ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 35 ราย

บาดเจ็บ 45 ราย

พุทธ

มุสลิม

พุทธ

มุสลิม

19

16

22

23

 


ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์

จำนวนเหตุการณ์

ก่อกวน

5

จยย.บอมบ์

4

โจมตีฐาน

2

ซุ่มยิง

1

ปิดล้อมและปะทะ

2

ยิง

32

ลอบวางระเบิด

3

วางเพลิง

2

วางระเบิด

16

วางระเบิดและยิง

1

รวม

68

 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

รวม

ราษฎร

12

11

23

ตำรวจ/ตชด/นปพ

5

5

10

ทหาร

10

24

34

ชรบ/อส/อปพร

2

2

4

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1

0

1

กำนัน/ผญบ/ผชบ

2

2

4

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

0

1

1

ลูกจ้างของรัฐ

2

0

2

พระสงฆ์/สามเณร

1

0

1

รวม

35

45

80

 

 


Thai