สิทธิ...วิวาทะ “ฮิญาบ...ศรัทธาที่ต้องแลก”

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สาม ฮิญาบ...ศรัทธาที่ต้องแลก
(พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 11.00 น. ThaiPBS)
ระหว่างการได้งานทำที่ต้องแลกด้วยการปลดผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) อันแสดงถึงวิถีแห่งศรัทธาในศาสนาของผู้หญิงมุสลิม เรื่องใหญ่ที่สังคมไทยไม่เคยเรียนรู้ รายการสิทธิวิวาทะได้นำเสนอมุมมองถกเถียงแลกเปลี่ยน จากผู้ร่วมรายการ

Thai