เอกสารประกอบงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2014 [PPP101]

DeepSouthWatch's picture
 
 
เอกสารประกอบ
มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2557
PPP101: Pa(t)tani Peace Process
10 ปี ความรุนแรง 1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
 
 • สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
 • วาทกรรมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของสื่อมวลชนกระแสหลักในห้วงแห่งการริเริ่มพูดคุยสันติภาพ
 • เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?
 • BAGAI MANAKAH PROSES DAMAI DAPAT TERUSKAN?
 • HOW CAN THE PEACE PROCESS BE TAKEN FORWORD?
 • TEKS UCAPAN - PEACE MEDIA DAY FESTIVAL (PPP-101) - 28 Feb 2014
 • SPEECH FOR PEACE MEDIA DAY FESTIVAL (PPP-101) - 28 Feb 2014
 • คำแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภำพ (PPP101) 28 กุมภาพันธ์ 2557
 • ใบแถลงข่าว - “คนใน” ผลักข้อเสนอเชิงนโยบายหนุนกระบวนการสันติภาพ
 • Press Release  - “Insiders” presented policy paper to support peace process in southern Thailand
 • เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?”
 
 
สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร:
บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
เก็บความจากการบรรยายของ “รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์” ในโรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
 

 

 
วาทกรรมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
ของสื่อมวลชนกระแสหลักในห้วงแห่งการริเริ่มพูดคุยสันติภาพ
เอกสารนำเสนองานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตามสื่อสันติภาพ
โดย สมัชชา นิลปัทม์ และ รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
 
 
เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?
เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย คณะทำงานสร้างสันติภาพจากคนใน [IPP]
 
 
BAGAI MANAKAH PROSES DAMAI DAPAT TERUSKAN?
Kertas Dasar oleh Kumpulan Menjana Kedmaian dari Orang Dalam [IPP]
 
 
HOW CAN THE PEACE PROCESS BE TAKEN FORWORD?
Policy Paper by Insider Peacebuilders Platform [IPP]
 
 
TEKS UCAPAN - PEACE MEDIA DAY FESTIVAL (PPP-101) - 28 Feb 2014
Oleh Abu Hafez Al-Hakim
Wakil Pejuang Patani di Meja Dialog
[อ่านจากบล็อกของ Abu Hafez Al-Hakim ที่ http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/5388]
 
 
SPEECH FOR PEACE MEDIA DAY FESTIVAL (PPP-101) - 28 Feb 2014
By Abu Hafez Al-Hakim
Representative of the Patani Fighters on the Dialogue Table
[อ่านจากบล็อกของ Abu Hafez Al-Hakim ที่ http://www.deepsouthwatch.org/en/node/5389]
 
 
คำแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภำพ (PPP101) 28 กุมภาพันธ์ 2557
โดย อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม
ผู้แทนนักต่อสู้ปาตานีบนโต๊ะพูดคุย
[แปลโดย ฮาร่า ชินทาโร และทีม DSW]
 
 
ใบแถลงข่าว
 “คนใน” ผลักข้อเสนอเชิงนโยบายหนุนกระบวนการสันติภาพ
โดย คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน
 
 
Press Release
“Insiders” presented policy paper to support peace process in southern Thailand
By Insider Peacebuilders Platform
 
 
เอกสารสำหรับการนำเสนอ
 “เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?”
โดย อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
 
 
Thai
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์1.01 MB
PDF icon วาทกรรมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ของสื่อมวลชนกระแสหลักในห้วงแห่งการริเริ่มพูดคุยสันติภาพ722.29 KB
PDF icon เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?763.79 KB
PDF icon BAGAI MANAKAH PROSES DAMAI DAPAT TERUSKAN?495.13 KB
PDF icon HOW CAN THE PEACE PROCESS BE TAKEN FORWORD?507.41 KB
PDF icon TEKS UCAPAN - PEACE MEDIA DAY FESTIVAL (PPP-101) - 28 Feb 2014409.97 KB
PDF icon SPEECH FOR PEACE MEDIA DAY FESTIVAL (PPP-101) - 28 Feb 2014393.14 KB
PDF icon คำแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภำพ (PPP101) 28 กุมภาพันธ์ 2557562.7 KB
PDF icon ใบแถลงข่าว “คนใน” ผลักข้อเสนอเชิงนโยบายหนุนกระบวนการสันติภาพ379.03 KB
PDF icon Press Release “Insiders” presented policy paper to support peace process in southern Thailand263.51 KB
PDF icon เอกสารสำหรับการนำเสนอ “เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?”490.94 KB