รายการสิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สี่: “กระทำรุนแรงต่อผู้หญิง...เหตุใดจึงทำ”

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

 ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ThaiPBS

การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง  ในที่นี้หมายถึงความรุนแรงทางเพศ  ซึ่งเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมากกับสตรี และผู้อยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  โดยมีการกระทำในหลายลักษณะ เช่น การข่มขืน กระทำอนาจาร ลวนลามทางเพศ ละเมิดสิทธิทางเพศต่างๆ รวมถึงการแทะโลมด้วยวาจาและสายตา การอวดอวัยวะเพศ ฯลฯ   แต่พฤติกรรมที่ปัจจุบันถือเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย คือ การข่มขืนกระทำชำเราและการกระทำอนาจาร  ซึ่งอาจเกิดขึ้นแม้ในครอบครัวและคนใกล้ชิด เช่น การข่มขืนคนรัก (Date Rape) เป็นต้น

 ผู้ร่วมรายการร่วมแลกเปลี่ยนถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้กระทำ  ที่จะช่วยให้สังคมเข้าใจว่าทำไมผู้กระทำจึงต้องทำร้ายหรือมีพฤติกรรมรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง รูปแบบของความรุนแรงทางเพศมีอะไรบ้าง และผลกระทบต่อตัวเหยื่อหรือผู้เสียหายและสังคมคืออะไรบ้าง

เหตุใดส่วนใหญ่จึงเป็นฝ่ายชายที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงทางเพศ  วิทยากรมีความเห็นอย่างไรกับแนวคิดที่โต้แย้งกันมาจนถึงปัจจุบัน  ว่าผู้กระทำถูกขับดันจากแรงผลักของธรรมชาติ เป็นเรื่องของปัจเจก เป็นเรื่องของฮอร์โมน หรือเกิดจากการเลี้ยงดู หรือเพราะสังคมมีส่วนกล่อมเกลา (nature or nurture) และผู้กระทำมีความรับรู้ต่อผลของการกระทำของตนต่อเหยื่อหรือผู้เสียหายมากน้อยเพียงไร แล้วหญิงกระทำความรุนแรงต่อชายมีหรือไม่ รูปแบบใดบ้าง และผลเป็นอย่างไร

การกระทำเหล่านี้ แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  มีความสำเร็จอะไรบ้าง มีบทเรียนข้อสังเกตุอะไรบ้าง

กฎหมาย นโยบาย ของประเทศเรามีเพียงพอ หรือถูกใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีนวัตกรรมใหม่ๆ อะไรบ้างที่ใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้  (เช่น การสอนเรื่องเพศศึกษา สิทธิมนุษยชน ธรรมะ ฯลฯ) ติตตามชมรายการได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ผู้ร่วมรายการ

1.  คุณทิชา ณ นคร               ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก

2. รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ดร.นรินทร์ กรินชัย           เลขาธิการและนักจิตวิทยา มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

4. ดร. เขมิกา ยามะรัต           ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย   คุณสุนี ไชยรส

 

 

 

 

Thai